HB-Lak S1002 Lesk, transparentní univerzální syntetický lak, lesklý, 700 ml

Syntetický bezbarvý lesklý lak se používá k transparentním nátěrům dřeva, dřevěných výrobků, kovu a minerálních podkladů pro vnitřní i venkovní použití. Lak dobře chrání před vlivy povětrnosti. More information
Description
Description

Transparentní univerzální syntetický lak lak dobře chrání před povětrnostními vlivy, směs alkydové pryskyřice. K transparentním nátěrům dřeva, kovu a  minerálních podkladů pro vnitřní a venkovní použití. Syntetický bezbarvý lesklý lak je roztok alkydové pryskyřice, modifikované sojovým olejem v lakovém benzinu, sikativovaný.

Použití:
Syntetický bezbarvý lesklý lak se používá k  transparentním nátěrům dřeva, dřevěných výrobků, kovu a minerálních podkladů pro vnitřní i venkovní použití. Lak dobře chrání před vlivy povětrnosti. Výrobek není určen pro přímý styk s potravinami, pitnou vodou, nátěry hraček a dětského nábytku.

Technologický postup zpracování:

Dřevo:

  • Natíranou plochu očistíme, odmastíme, zbavíme zbytků pryskyřice (např. C 6000 nebo vytavením), obrousíme brusným papírem č. 100 až 150 a zbavíme prachu.
  • Dřevo (vyschlé na vlhkost max. 6 až 10 %) nejprve napustíme neředěným lakem, po jehož vyschnutí (24 hodin) následuje lehké přebroušení papírem č. 100.
  • Poté se nanesou 2 vrstvy laku, vždy s odstupem 24 hodin. Síla nánosu se pohybuje mezi 27 a 33 mikrometry.

Kov:

  • Odrezený a odmaštěný (tryskáním, ocelovým kartáčem či kotoučem, technickým benzínem, tlakovou vodou s detergentem) suchý kov se konzervuje 1 až 2 vrstvami laku s odstupem 24 hodin. Trvanlivost do 6 měsíců.
  • Pro konečnou úpravu nanášíme 1. vrstvu základní barvy S 2000 (nebo 2102), druhou vrstvu emailu S 2013 a 3. vrstvu S 1002, anebo 2. a 3. vrstvu S 1002.
  • Jednotlivé vrstvy S 1002 se vždy nanáší po 24 hodinách, a to buď štětcem, válečkem nebo stříkáním.

Ředění:
Ředí se S 6006 pro štětec a váleček a S 6001 pro stříkání.

Vydatnost:
8 až 10 m²/l

Safety notice
GHS02 - flammable substances GHS02 - flammable substances GHS07 - irritants GHS07 - irritants GHS09 - substances hazardous to the environment GHS09 - substances hazardous to the environment

Signální slovo: Varování

Content of hazardous substances

lakový benzín aromátový 40 (Uhlovodíky, C9 – C 12, n – alkany, isoalkany , cyklické, aromáty (2- 25%)).

EUH066 Repeated exposure may cause skin dryness or cracking.
H226 Flammable liquid and vapors.
H304 It can cause death if swallowed and enters the respiratory tract.
H336 May cause drowsiness or dizziness.
H411 Toxic to aquatic organisms, with long-term effects.
P210 Keep away from heat, hot surfaces, sparks, open flames and other sources of ignition. No smoking.
P261 Avoid breathing dust/fume/gas/mist/vapour/aerosols.
P273 Avoid release to the environment.
P280 Wear protective gloves/protective clothing/safety glasses/face shield.
P304+P340 IF INHALED: Move the person to fresh air and keep them in a position that facilitates breathing.
P501 Remove the contents/packaging according to the instructions on the product.
Parametry
EAN 8594028510112
Diluting paint Rozpouštědlem
Certificate for children's toys Ne
Prostředí Vnitřní i venkovní
Výrobce HB-LAK
Značka HB-LAK
Hmotnost 1,0 kg
Product list PDF