Butylplast 5N jednosložkový těsnící tmel, 600 g

Butylplast 5N je jednosložkový těsnící tmel určen na utěsňování vnějších spár montovaných staveb s rozponem prvků 4 800 mm. Šířka tmelené spáry může být v rozmezí od 15 do 40 mm. More information
Description
Description

Butylplast 5N je jednosložkový těsnící tmel určen na utěsňování vnějších spár montovaných staveb s rozponem prvků 4 800 mm. Šířka tmelené spáry může být v  rozmezí od 15 do 40 mm.

Aplikace:
Před tmelením spár se dotykové plochy v oblasti utěsňování očistí od prachu, písku a jiných nečistot. Do spár se zatlačí podkladný profil z mikroporézní gumy nebo z pásky z lehčeného PU, PE. Na suché stykové plochy se nanese penetrační nátěr Butylfix na zvýšení přilnavosti tmelu k povrchu. Nátěr se nanáší štětcem. Po zaschnutí nátěru (při 20 °C cca 15 min.) se nanáší Butylplast 5N pneumatickou pistolí.

Barva:
šedá

Vzhled:
pastovitá lepkavá hmota penetrace dle ČSN 72 2343: při +23 °C min. 180 penetračních jednotek

Stékavost:
max. 2 mm (dle ČSN EN 27390, metoda A)

Měrná hmotnost:
cca 1350 kg/m³

Upozornění:
Výrobce garantuje u výrobku funkčnost při dodržování uvedených aplikačních postupů a správném skladování. Pokud má být výrobek použit na jiné účely než je předepsáno, je nutné si jeho použitelnost ověřit přímo na místě za podmínek, za kterých bude lepení prováděno. Na takto použité výrobky nemůže výrobce poskytnout záruku na kvalitu spoje.

Parametry
EAN 8588001105266
Výrobce Silitěs
Značka Silites
Hmotnost 0,8 kg
Product list PDF