Bilak Zn Primer základní barva na ocelové konstrukce pod vodu, šedá, 8 kg

Barva je vhodná k nátěrům ocelových předmětů a konstrukcí vystavených agresivnímu prostředí. (stožáry, ocelové mostní konstrukce...) More information
Description
Description

Barva je vhodná k nátěrům ocelových předmětů a konstrukcí vystavených agresivnímu prostředí (stožáry, ocelové mostní konstrukce...) pro povrchovou úpravu podponorových částí lodí a ocelových konstrukcí trvale ponořených do  vody. BILAK Zn Primer je moderní špičková vysokosušinová silikon-akrylátová barva zinková určená k základní antikorozní úpravě povrchů, na které jsou z  hlediska protikorozní ochrany kladeny vysoké nároky. Barva se hodí k základní protikorozní ochraně ocelových a litinových předmětů a konstrukcí vystavených agresivním vlivům povětrnosti, chemické zátěži, trvalé vlhkosti i dlouhodobé expozici pod vodou. Barvu BILAK Zn Primer lze použít na povrchovou úpravu podponorových částí lodí a ocelových zařízení trvale ponořených do vody. S  výhodou je nátěr použitelný pro úpravu stožárů vysokého napětí, ocelových mostních konstrukcí, silničních svodidel i pro ochranu ocelových rámů praček a  ledniček. Ve více vrstvách (alespoň 2,... dle stupně agresivity prostř.) se barva v exteriéru používá i pro finální ochranu. Speciální aplikace raději konzultujte s výrobcem.

Schnutí:
30 minut dle podmínek prostředí

Vydatnost:
4-5 m²/kg v jedné vrstvě v závislosti na  členitosti a poréznosti povrchu

Aplikace:
štětcem, válečkem, stříkáním

Ředění a čištění:
S6005, xylen

Safety notice
GHS02 - flammable substances GHS02 - flammable substances GHS07 - irritants GHS07 - irritants GHS08 - substances hazardous to health GHS08 - substances hazardous to health GHS09 - substances hazardous to the environment GHS09 - substances hazardous to the environment

Signal word: Danger

Content of hazardous substances

Zinek práškový stavilizovaný, xylen

H226 Flammable liquid and vapors.
H304 It can cause death if swallowed and enters the respiratory tract.
H312 Harmful in contact with skin.
H315 It irritates the skin.
H319 Causes serious eye irritation.
H332 Harmful by inhalation.
H335 May cause respiratory irritation.
H373 May cause organ damage through prolonged or repeated exposure.
H400 Highly toxic to aquatic organisms.
H410 Highly toxic to aquatic organisms, with long-term effects.
P101 If medical attention is needed, have the product packaging or label on hand.
P102 Keep out of reach of children.
P103 Před použitím si přečtěte údaje na štítku.
P210 Keep away from heat, hot surfaces, sparks, open flames and other sources of ignition. No smoking.
P233 Uchovávejte obal těsně uzavřený.
P240 Uzemněte obal a odběrové zařízení.
P241 Use electrical/ventilating/lighting/...equipment in an explosive environment.
P242 Používejte pouze nářadí z nejiskřícího kovu.
P243 Proveďte preventivní opatření proti výbojům statické elektřiny.
P273 Avoid release to the environment.
P280 Wear protective gloves/protective clothing/safety glasses/face shield.
P302+P352 IF ON SKIN: Wash with plenty of soap and water
P305+P351+P338 IF IN EYES: Rinse carefully with water for several minutes. Remove contact lenses, if worn and if they can be removed easily. Continue rinsing.
P321 Odborné ošetření (viz … na štítku).
P362 Kontaminovaný oděv svlékněte.
P370+P378 V případě požáru: K hašení použijte dle bezpečnostního listu hasící přístroj/písek/oxid uhličitý.
P391 Collect the spilled product.
P403+P235 Store in a well-ventilated place. Keep refrigerated.
P501 Remove the contents/packaging according to the instructions on the product.
Parametry
EAN 8590518811189
Diluting paint Rozpouštědlem
Prostředí Venkovní
Stupeň lesku Lesk
Barva nátěru Šedá
Výrobce Biopol Paints
Značka Bilak
Hmotnost 8,5 kg
Product list PDF