BARVY A LAKY HOSTIVAŘ ředidlo S6006, 4 l

THINNER FOR OIL AND SYNTHETIC PAINTS;The mixture of organic solvents. For thinning of oil and air-drying solvent-based paints (S2000 More information
Description
Description

Používá se k ředění olejových a syntetických nátěrových hmot na vzduchu zasychajících, určených k nanášení štětcem. Přidává se po částech za stálého míchání. Je určeno k ředění syntetických a olejových na vzduchu schnoucích nátěrových hmot. Používá se pro ředění nátěrů připravených k nanášení štětcem, válečkem a máčením, pokud není výrobcem barvy předepsané jiné ředidlo. Ředidlem S6006 je možné i čištit použité nářadí.

Směs organických rozpouštědel (benzínová frakce ropná těžká hydrogenačně odsířená, xylen technický (směs xylenu a etylbenzenu) a uhlovodíky, C9, aromatické). Ředidlo je určeno k ředění olejových a syntetických nátěrových hmot na vzduchu schnoucích k nanášení štětcem, stříkáním, válečkem nebo máčením, např. S 2000, S 2013, S 2177, pokud není výslovně předepsáno jiné ředidlo.

O výrobci:
BARVY A LAKY HOSTIVAŘ a. s. tradiční český výrobce nátěrových hmot od roku 1893. Roku 1882 si otevřel český podnikatel F. J. Materna v Praze obchod s barvami, materiálním zbožím a plodinami. Jeho firma se tak stala vůbec první českou firmou obchodující v tomto odvětví.

Safety notice
GHS02 - flammable substances GHS02 - flammable substances GHS07 - irritants GHS07 - irritants GHS08 - substances hazardous to health GHS08 - substances hazardous to health GHS09 - substances hazardous to the environment GHS09 - substances hazardous to the environment

Signal word: Danger

Content of hazardous substances

Uhlovodíky ,C9-C12, n-alkany, isoalkany, cyklické, aromáty (2-25%), xylen technický (směs), Uhlovodíky, C9, aromatické.

EUH066 Repeated exposure may cause skin dryness or cracking.
H226 Flammable liquid and vapors.
H304 It can cause death if swallowed and enters the respiratory tract.
H312+H332 Harmful in contact with skin or by inhalation.
H315 It irritates the skin.
H319 Causes serious eye irritation.
H335 May cause respiratory irritation.
H336 May cause drowsiness or dizziness.
H372 Causes organ damage with prolonged or repeated exposure.
H411 Toxic to aquatic organisms, with long-term effects.
P102 Keep out of reach of children.
P210 Keep away from heat, hot surfaces, sparks, open flames and other sources of ignition. No smoking.
P260 Do not breathe dust/fume/gas/mist/vapours/aerosols.
P280 Wear protective gloves/protective clothing/safety glasses/face shield.
P301+P310 IF SWALLOWED: Immediately call the TOXICOLOGICAL INFORMATION CENTER/doctor/ tel. 224 919 293 or 224 915 402 (24 hours a day)
P301+P330+P331 IF SWALLOWED: Rinse mouth. DO NOT induce vomiting.
P304+P340 IF INHALED: Move the person to fresh air and keep them in a position that facilitates breathing.
P501 Remove the contents/packaging according to the instructions on the product.
Parametry
EAN 8595073014617
Výrobce BARVY A LAKY HOSTIVAŘ
Značka BALTECH
Hmotnost 4,5 kg
Product list PDF