BARVY A LAKY HOSTIVAŘ ředidlo C6600 univerzální, 700 ml

UNIVERSAL THINNER FOR PAINTS More information
Description
Description

Ředidlo je určeno k ředění syntetických, nitrocelulózových a epoxidových nátěrových hmot. Pro aplikaci stříkáním je ředidlo určeno pouze pro profesionální a průmyslové použití.

Použití:
univerzální, k ředění syntetických, nitrocelulózových a epoxidových nátěrových hmot, vyráběných společností TELURIA, s.r.o.

Složení:
Směs organických rozpouštědel (butylacetát, xylen-směs isomerů, butan-1-ol, toluen). Ředidlo je určeno k ředění syntetických, nitrocelulózových a epoxidových nátěrových hmot. K aplikaci stříkáním je ředidlo určeno pouze pro profesionální a  průmyslové použití.

O výrobci:
BARVY A LAKY HOSTIVAŘ a. s. tradiční český výrobce nátěrových hmot od roku 1893. Roku 1882 si otevřel český podnikatel F. J. Materna v Praze obchod s barvami, materiálním zbožím a plodinami. Jeho firma se tak stala vůbec první českou firmou obchodující v tomto odvětví.

Safety notice
GHS02 - flammable substances GHS02 - flammable substances GHS05 - corrosive and caustic substances GHS05 - corrosive and caustic substances GHS07 - irritants GHS07 - irritants GHS08 - substances hazardous to health GHS08 - substances hazardous to health

Signal word: Danger

Content of hazardous substances

Toluen, butan-1-ol, xylen technický (směs), n-butyl-acetát.

EUH066 Repeated exposure may cause skin dryness or cracking.
H225 Highly flammable liquid and vapor.
H304 It can cause death if swallowed and enters the respiratory tract.
H312+H332 Harmful in contact with skin or by inhalation.
H315 It irritates the skin.
H318 Causes serious eye damage.
H335 May cause respiratory irritation.
H336 May cause drowsiness or dizziness.
H361d Podezření na poškození plodu v těle matky vdechováním.
H373 Může způsobit poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici.
P102 Keep out of reach of children.
P210 Keep away from heat, hot surfaces, sparks, open flames and other sources of ignition. No smoking.
P261 Avoid breathing dust/fume/gas/mist/vapour/aerosols.
P280 Wear protective gloves/protective clothing/safety glasses/face shield.
P301+P310 PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře/ tel. 224 919 293 nebo 224 915 402 (24 hodin denně)
P301+P330+P331 PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení.
P304+P340 IF INHALED: Move the person to fresh air and keep them in a position that facilitates breathing.
P305+P351+P338 IF IN EYES: Rinse carefully with water for several minutes. Remove contact lenses, if worn and if they can be removed easily. Continue rinsing.
P501 Remove the contents/packaging according to the instructions on the product.
Parametry
EAN 8595073027037
Výrobce BARVY A LAKY HOSTIVAŘ
Značka BALTECH
Hmotnost 0,8 kg
Product list PDF