Změny v občanském zákoníku 2014

Změny v občanském zákoníku 2014

Nebudeme - li na Vaše nabídky (návrhy na uzavření smluv), zaslané nám jakoukoliv cestou, v přiměřené době výslovně reagovat, nemáme o uzavření takové smlouvy zájem, a tudíž nedojde k jejímu vzniku. Veškeré smluvní vztahy s naší společností se řídí všeobecnými obchodními podmínkami, není – li v konkrétním případě dohodnuto jinak. Obsahují - li Vaše obchodní podmínky odlišný způsob uzavírání smluv nebo jsou – li v rozporu s tímto prohlášením, aplikují se příslušná ustanovení občanského zákoníku.
Děkujeme za pochopení.