Získali jsme ocenění v rámci projektu Vizionáři 2020!

Získali jsme ocenění v rámci projektu Vizionáři 2020!
Dne 22.9.2021 proběhlo v konferenčním centru pražského hotelu OLYMPIK ARTEMIS slavnostní vyhlášení projektu Vizionáři 2020.  Titul Vizionář uděluje sdružení CzechInno (CzechInno, z.s.p.o.), česká nevládní nezisková organizace založená v r. 2011 k podpoře inovačního podnikání, která každoročně vyhlašuje a oceňuje inovátory v oblasti průmyslu. Cílem projektu Vizionáři je medializovat chytrý inovační potenciál českých podniků a oceňovat úspěšné projekty, zároveň napomoci jejich komercializaci a uvedení v praxi. Čestné uznání Vizionář 2020 získala naše společnost za technologický, ekonomický a společenský přínos v oblasti řešení klimatické změny a energetických úspor. Na jaký projekt jsme pyšní? Tepelná izolace, hydroizolace a snižování nežádoucího zahřívání povrchů střech průmyslových i soukromých objektů. Díky Albedo efektu může tento systém přispět alespoň lokálně k nepřehřívání exponovaných oblastí měst. Jak to funguje? Jedná se o chytrou kombinaci a spojení kvalitních technologií v jeden fungující systém, sestávající ze tří kroků: PUR – IZOLACE – řeší hydroizolaci a kvalitní tepelnou izolaci střech, DENAS speciální bílá a odrazivá barva zajišťuje ochranu pěny proti UV záření a ve třetím kroku BALCLEAN – samočistící fotokatalytický systém, který udržuje střechu stále čistou (čištění sluncem a supersmáčivost podkladu). Výsledkem je trvale bílý hydroizolační a tepelně izolační samočistící podklad s minimálním průnikem nežádoucího tepla do budovy střechou a zároveň minimálním únikem tepla v zimě. Na základě měření je povrch ošetřené střechy cca o 30°C chladnější, což je skutečnost, která je v letních období velmi pozitivním efektem. Titul Vizionář 2020 získaly čtyři subjekty, svá čestná uznání udělila porota letos celkem devíti inovativním počinům. Letos porota ocenila také dvě Osobnosti projektu Vizionáři 2020.