Vzdělávání zaměstnanců OPPA Praha Adaptabilita z fondů EU

Vzdělávání zaměstnanců  OPPA  Praha  Adaptabilita z fondů EU

Skladba vzdělávacích kurzů byla zvolena na základě požadavků, které byly zjištěny dotazníkovým šetřením provedeným mezi cílovou skupinou zaměstnanců v červnu 2011.

K tomuto účelu byla vyčleněna a zařízena školící místnost přímo v prostorách BARVY A LAKY HOSTIVAŘ,a.s. na kterou jsme již obdrželi dotaci a která je již připravena k zahájení školení.

Výstupem projektu s ukončením v březnu 2014 bude 63 proškolených zaměstnanců naší firmy, jimž vzdělávání pomůže ke zvýšení jejich odborných i teoretických znalostí a dovedností.