Vývoj BARVY A LAKY

Vývoj BARVY A LAKY

Patent českých vědců a BARVY A LAKY TELURIA a PRAGOTHEM SERVIS FASÁD - spolupracujeme na jedinečném ochranném systému BALCLEAN.

Tento ochranný fasádní systém získal ocenění:
Cena inovace roku 2017
Vizionář roku 2017

BALCELAN pomáhá udržet fasádu čistou!

„Zelené fasády“ jsou častým problémem zateplených domů. Napadení se objevuje cca po 5 letech od dokončení zateplení a pro majitele domu představují často estetické, zdravotní i finanční komplikace. Většina řas či plísní na fasádách je náletová, zelený biofilm na fasádě je vidět pouhým okem. Řasy a plísně působí na povrch fasády odpadními látkami a vrůstáním do štěrbin materiálů, narušují povrch fasády. Nejodolnějším řešením pro ochranu fasády je silikonový nátěr, ale ani ten není všemocný…Plísně mohou negativně ovlivnit naše zdraví, vyvolávají alergické reakce a mykotická onemocnění, růst plísní člověk vnímá jako nepříjemný, typický zápach.

BALCELAN nabízí záruku až 10 ti let čisté fasády bez plísní! 

Co to je a jak nátěr vypadá? Vrchní a finální samočistící ošetření fasády. Tato úprava dlouhodobě zabraňuje usazování prachu, porůstání řasami či jinými mikroorganismy. Fasáda tak zůstává dlouhodobě čistá. Nátěr je transparentní, důležité je, že odstín fasády se po odborné aplikaci nezmění, nekříduje. Jak to funguje? Fotokatalytický nátěr je aktivován slunečním svitem, což na mikroskopické úrovni způsobuje oddělování kladných a záporných nábojů. Tyto náboje pak rozkládají usazené organické molekuly na plynný oxid uhličitý a vodní páru. Tím se povrch neustále zbavuje lepkavých organických látek, takže se na něm neudrží prach a neuchytí mikroorganismy. Jak si zařídit čistou fasádu? Odborník ze společnosti PRAGOTHERM zhodnotí stav podkladu a po odebrání vzorků předloží laboratorní certifikovanou expertýzu druhu zařasení. Potom je na řadě odstranění řas z fasády a v dalším kroku odborná aplikace samočistícího nátěru. Technici aplikace systému jsou odborně vyškoleni, nanášení systému vyžaduje profesionální přístup. Na fasády, které časem již ztratily svou původní barevnost jsou vhodné probarvené fasádní nátěry s biocidní funkcí, které delší dobu spolehlivě chrání fasádu před mikroorganismy. Oba nátěry lze zkombinovat a tím docílit nového vzhledu s dlouhodobou ochranou.  Jak odstranit řasy? To zařídí REMAL SANAL. Válečkem nebo štětkou technici natřou každý kousek fasády přípravkem k sanaci i preventivní ochraně  omítek a stavebních materiálů při napadení plísněmi, houbami, lišejníky, řasami a bakteriemi. Po zaschnutí přípravku se řasy smyjí mechanicky, vodou. Jaký bude další pracovní postup? Pokud jsme s vzhledem fasády spokojeni a nechceme měnit barevný odstín, pak prodloužíme aplikací transparentního fotokatalytického nátěru životnost stávající fasády na dalších 10let. Jak dlouho bude celý proces trvat? Doba potřebná ke kompletnímu ošetření panelového domu se pohybuje v řádech týdnů. Pro koho je samočistící nátěr vhodný? Pro každý zateplený bytový dům. Fasáda bývá určitou investicí a společenství vlastníků plánují v dlouhodobém horizontu. Takto ošetřený povrch znamená značnou finanční úsporu. Každý rok, o který se životnost kabátu domu prodlouží, se počítá. Je samočistící nátěr bezpečný pro naše životní prostředí? Nátěrové složky se po aplikaci a odpaření vody pevně spojí se substrátem a jsou následně ve vodě zcela nerozpustné. V dlouhodobém horizontu deseti a více let podlehnou vrstvy systému erozi a nakonec přejdou do životního prostředí, stanou jeho neškodnou součástí. Obě minerální složky - oxid křemičitý a oxid titaničitý, se v přírodě běžně vyskytují.

Hodí se ošetření BALCLEAN pro historické objekty a sochy?

Ve spolupráci s odborníky NANOTEC System a Galerií hl.m. Prahy jsme zahájili restaurování vybraných památek na Petříně. Aplikaci předcházel mnohaletý vývoj fotoaktivních nátěrů, účast v mezinárodních projektech zaměřených na restaurování památek a testů na nepamátkově chráněných objektech. Protokolárně ověřené testy z Kloknerova ústavu dokládají, že zvolené fotoaktivní nátěry aplikované na typické materiály  jako např. pískovec, vápenocementové omítky památky nepoškodí, naopak jim prospívá. Práce probíhaly pod dohledem akademického sochaře Janoucha a vědců z Nanotec system. Socha byla kompletně očištěna a následně aplikován nátěrový systém BALCLEAN. Technologie restaurování památek za použití fotoaktivního systému BALCLEAN se podařilo nastavit tak, aby byl technicky a ekonomicky realizovatelný.