Výstava Mladý malíř 2015

Výstava Mladý malíř 2015

Během těchto 2 dnů, na připravených stojanech, soutěžící předvedli své umění v povinné a volné tvorbě.
Všichni soutěžící náročný úkol splnili a připravili nelehký úkol hodnotící komisi. V loňské soutěži i letos návštěvníci výstavy obdivovali práce malířských učňů.

V porovnání s předchozími ročníky  lze konstatovat, že se úroveň soutěžících neustále zvyšuje, a tak se nemusíme obávat o budoucnost malířského řemesla.