Výstava HOBBY 2015

Výstava HOBBY 2015

Naše dceřiná společnost BARVY A LAKY TELURIA, s.r.o. se na výstavě prezentovala v rámci „Dne s Cechem malířů a lakýrníků ČR a zahádkářů“ ve čtvrtek 14.5.2015. Člen technického servisu pan Miroslav Koubek a generální sekretář cechu pan Pavel  Žatečka vystoupili v rámci přednášky „Povrchová úprava, ochrana a údržba truhlářských a tesařských konstrukcí“. V rámci prezentace byl představen kompletní nátěrový systém na ochranu dřeva, který nabízí společnost BARVY A LAKY TELURIA, s.r.o.  S pozitivními ohlasy se setkala lazura LAZUROL TOPDECOR a napouštědlo LAZUROL IMPREGNAČNÍ ZÁKLAD.  Po skončení přednášky probíhaly ukázky práce s uvedenými výrobky a zodpovídaly se dotazy návštěvníků týkající se zejména způsobu aplikace jednotlivých druhů nátěrů a vhodného výběru barev.
Akce se po všech stránkách vydařila, o čemž svědčil vysoký zájem návštěvníků veletrhu. Poděkování patří hlavně členům jihočeské skupiny Cechu malířů a lakýrníků, kteří se podíleli na této úspěšné prezentaci.