Veletrh INTERLAKOKRASKA v Moskvě

Veletrh INTERLAKOKRASKA v Moskvě

I přes velkou konkurenci zahraničních i domácích firem byl o výrobky naší firmy po celou dobu trvání veletrhu velký zájem. Účast na  INTERLAKOKRASce byla tak optimální příležitostí k upevnění a rozšíření našich exportních aktivit, k navázání mnoha nových kontaktů, což je předpokladem dalšího příznivého vývoje naší firmy.  Dokladem zájmu o náší firmu byla i prezentace našeho sortimentu formou přednášky na workshopu, který pořádalo zastupitelství ČR a Czech Trade za účasti zástupců českých velvyslanců, ruských novinářů a odborné veřejnosti.

Účast naší společnosti hodnotíme jako velmi přínosnou pro další zahraniční rozvoj naší společnosti a velké poděkování patří zástupcům zahraničního obchodu, kteří nás na této akci reprezentovali.