Vážení obchodní partneří, vážení zákazníci

Vážení obchodní partneří, vážení zákazníci

Technický servis s poradnou Vám pomůže vyřešit každý vzniklý problém na počátku či v průběhu aplikace a dá odpovědˇna Vaše otázky.
Na stránce B2B budeme informovat obchodníky, prodejce a velkosklady o připravovaných předváděcích akcích a školeních zaměřených na naše výrobky a jejich aplikace včetně novinek a inovací v oblasti nátěrových hmot.
Roztřídění výrobků od fasád až po průmyslovou aplikaci na úvodní stránce umožní velmi rychlou orientaci při výběru a nákupu barvy a nové grafické ztvárnění etiket na jednotlivých obalech přehledně informuje zákazníka o vlastnostech a použití daného výrobku.
Všechny výrobky uváděné v letošním roce na trh splňují velmi přísná kriteria EU,směrnici Evropského parlamentu a rady 2004/42/ES o omezování emisí organických těkavých látek /VOC/ vznikajících při používání organických rozpouštědel v některých barvách a lacích a stanovující jejich maximální obsah vyjádřený v gramech na litr nátěrové hmoty.
Ná závěr si Vás dovolujeme upozornit na změnu názvu společnosti, který vyjadřuje propojení firem skupiny v jeden celek a se zápisem do obchodního rejstříku pod novým názvem: BARVY A LAKY TELURIA,s.r.o.
Současně si dovolujeme vyjádřit přání, aby v nastávající sezoně byli všichni naši potenciání zákazníci maximálně spokojeni s nakoupenými výrobky, s poskytovanými službami, informacemi a servisem, ale hlavně s konečným výsledkem aplikovaných nátěrů a to jak z hlediska barevnosti, tak i dosažené kvality.
Stránky jsou průběžně doplňovány a omlouváme se za počáteční nekompletnost některých sekcí, která je operativně odstraňována.
Vedení společnosti