Úspora emisí za rok 2017

Úspora emisí za rok 2017
BARVY A LAKY TELURIA, s. r. o. se ve spolupráci se společností EKO-KOM, a. s. dlouhodobě aktivně podílí na systému třídění a recyklaci obalových odpadů, který je jedním z největších environmentálních projektů v České republice. Díky zapojení naší společnosti a řady dalších partnerů do systému EKO-KOM se v roce 2017 snížily emise skleníkových plynů o 865 715 tun CO2 ekv, uspořilo se tak 20 252 219 GJ energie. Takové množství energie spotřebují za rok všechny domácnosti jednoho kraje, který svou velikostí odpovídá Jihočeskému kraji. Prostřednictvím příspěvku společnosti BARVY A LAKY TELURIA, s. r. o. byl zajištěn zpětný odběr a recyklace 519 tun obalových odpadů.  Tyto odpady naplnily 226 svozových automobilů. Náš příspěvek do systému zajistil provoz a obsluhu 259 barevných kontejnerů na tříděný odpad a 42 sběrných míst pro kovové odpady. Třídit odpad jsme tak umožnili 15 711 obyvatelům. Náš podíl na celkovém snížení skleníkových plynů činí 847 tun CO2 ekv., uspořeno tak bylo 19 808 GJ energie. Toto množství CO2 odpovídá emisím vyprodukovaným 398 osobními automobily střední třídy za rok jejich provozu. Námi uspořená energie pak představuje 38 dnů spotřeby elektrické energie na veřejné osvětlení v Praze.