Tradiční letní tábor O.s. Romodrom za účasti BARVY A LAKY TELURIA s.r.o.

Tradiční letní tábor O.s. Romodrom za účasti BARVY A LAKY TELURIA s.r.o.

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Klub K09 provozuje O.s. Romodrom od roku 2008. Program je určen pro děti od 6 do 10 let a mládež ve věku od 11 do 18 let ze sociálně znevýhodněných lokalit z Prahy 5, 8 a 9, které nemají dostatek vhodných příležitostí ke zdravému trávení volného času.
Malé táborníky čekal nabitý program plný her a zábavy v přírodě. Teplé srpnové počasí přálo i výletům a sportu. Dětem se líbilo koupání u splavu a hrad. Při celodenním výletě na Český Šternberk si děti kromě prohlídky hradu užily pěší túru, piknik u řeky, dovádění na hřišti a cestu vláčkem. Vedle soutěží v lese mělo úspěch i sjíždění Sázavy na raftech.
Pestrý byl i program v táboře, kde si děti vyzkoušely šermování podle pravidel s atrapami nebo výtvarné dílny.  Nečekaným zpestřením bylo i natírání táborových chatiček lazurou od firmy BARVY A LAKY TELURIA, s.r.o.  Děti nabídly svou pomoc a vyzkoušely si i jiné „malování“, než na papír.
Tábor podpořil i Magistrát hlavního města Prahy a Městská část Praha 8.
Občanské sdružení Romodrom je nevládní nezisková organizace založená v roce 2001 za účelem poskytování sociálních služeb a poradenství lidem v obtížných životních situacích, podpory dětí a mládeže ze sociálně znevýhodněného prostředí a podpory principů demokratické společnosti.

www.romodrom.cz