Televizní natáčení 2011

Televizní natáčení 2011

Pořady si u veřejnosti získaly značnou oblibu a reakce diváků byly více než pozitivní. To se odrazilo zejména v rozšíření povědomí o značce společnosti a v bohatých znalostech spotřebitelů  o vlastnostech a způsobech použití jednotlivých výrobků. Další zpětnou vazbou je pro nás i rostoucí počet konzultací mezi odbornými techniky a širokou veřejností. 

Souběžně s těmito pořady se natáčí i video-smyčky pracovních postupů, které spotřebitelé vídají na obrazovkách v prodejnách Kouzlo barev a drogerie. Tyto video-smyčky můžete rovněž shlédnout na webových stránkách společnosti  www.bal.cz a na stránkách sítě prodejen www.kouzlobarev.cz.