Společnost BARVY A LAKY TELURIA, s.r.o. šetří životní prostředí

Společnost BARVY A LAKY TELURIA, s.r.o. šetří životní prostředí

Zapojením  společnosti do tohoto programu  se díky jejímu příspěvku podařil realizovat zpětný odběr a recyklace 299 tun obalových odpadů. Tyto odpady by naplnily 104 svozových automobilů.

Podíl  společnosti BARVY A LAKY TELURIA na systému EKO-KOM odpovídá ročnímu zajištění provozu a obsluhy 94 barevných kontejnerů na tříděný odpad (pro papír, sklo, plasty a nápojové kartony) a 20 sběrných míst pro kovové obalové odpady. Bylo tak umožněno třídění odpadů více než 13 797 obyvatelům.
Podíl na celkovém snížení produkce skleníkových plynů činí  501 tun CO2  ekv., a tak bylo uspořeno 12 063 GJ energie. To odpovídá emisím CO2 vyprodukovaných 236 osobními automobily střední třídy za rok jejich provozu. Pro názornost  uspořená energie tak  představuje například 23 denní spotřebu elektrické energie na veřejné osvětlení v hlavním městě Praze.

Těší nás, že můžeme přispět ke zlepšení životního prostředí!