Nakupte SAVO 2 akční výrobky SAVO a vyhrajte dárkový balíček omáček Hellmans!

Nakupte 2 jakékoliv kusy zboží značky SAVO a vyhrajte 10x SAVO dárkový balíček dárkový balíček omáček Hellmans!!

Nakupte SAVO 2 akční výrobky SAVO a vyhrajte dárkový balíček omáček Hellmans!

Nakupte 2 kusy akčního
zboží značky SAVO

Pošlete nám doklad o nákupu na soutez@bal.cz.

Zařaďte se do slosování o dárkový balíček omáček Hellmans!

 

  1. Nakupte SAVO přímo v prodejnách BARVY A LAKY DROGERIE (dále jen BALD), RÁJ DROGERIE nebo na BALSHOP.cz. Uschovejte si účtenku z nákupu s číslem Vaší objednávky (např. OJ/2020/6846).
  2. Zašlete fotografii dokladu o nákupu do 22.06.2024 e-mailem na adresu soutez@bal.cz (do předmětu uveďte SOUTĚŽ SAVO).
  3. Váš doklad o nákupu bude zařazen do slosování o 10× dárkový balíček omáček Hellmans! v hodnotě 499 Kč.

    O případné výhře Vás budeme informovat do 10 pracovních dní od ukončení soutěže. Výhru si budete moci převzít v prodejnách BALD nebo ji přiložíme k Vaší další objednávce z internetového obchodu BALSHOP.cz. Soutěž probíhá v termínu od 03.06. do 22.06.2023. Platí pro nákupy na všech podnikových prodejnách BARVY A LAKY DROGERIE, RÁJ DROGERIE a pro online objednávky na BALSHOP.cz.

     

Koupit SAVO

 A. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Vyhlašovatelem soutěží je společnosti BARVY A LAKY HOSTIVAŘ, a.s., Průmyslová 1472/11, Praha 10, 10 200, IČ: 26765306, DIČ: CZ26765306 (dále jako „vyhlašovatel“).

Předmětem těchto pravidel soutěže je úprava právního vztahu mezi soutěžícím a vyhlašovatelem soutěže. Zapojením do soutěže projevuje soutěžící souhlas s těmito pravidly a zavazuje se je dodržovat.

B. MECHANIKA SOUTĚŽE A VÝHRY

Soutěže jsou pořádány na území České republiky. Výherci, kteří splní podmínky účasti v soutěži, zodpoví správnou odpověď na soutěžní otázku, jsou vybíráni porotou. Každý soutěžící, který splní podmínky účasti a po vybrání poskytne své kontaktní údaje prostřednictvím e-mailové zprávy, bude mít možnost získat jednu výhru.

Na všechny výherce bude čekat výhra na prodejně BALD do 14 dnů po skončení dané soutěže nebo jim bude zaslána na adresu s další objednávkou z BALSHOP.cz. Za správnost kontaktních údajů vyhlašovatel neodpovídá. Výhry nelze proplácet v hotovosti nebo požadovat výměnu za jiné zboží.

C. ÚČAST V SOUTĚŽI

Soutěže se mohou zúčastnit všechny fyzické osoby s adresou pro doručování na území České republiky, které dosáhly 18  et (osoby mladší 18 let se mohou zúčastnit pouze se souhlasem svého zákonného zástupce) s výjimkou zaměstnanců vyhlašovatele a jakýchkoli rodinných příslušníků takových zaměstnanců. Soutěžící se může soutěže zúčastnit pouze jednou. Možnost vyhrát jednu z výher mají pouze ti soutěžící, kteří splní podmínky účasti v soutěži. V případě, že se z důvodu uvedení chybného kontaktu nebude možno s výhercem spojit, zaniká jeho nárok na výhru.

D. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Účastí v soutěžích bere soutěžící na vědomí, že v souvislosti s účastí v soutěži budou zpracovávány jeho osobní údaje. Bližší informace o zpracování těchto osobních údajů, včetně rozsahu, účelu a době takovéhoto zpracování a veškerých práv, které lze v této souvislosti uplatnit, jsou umístěny zde.

E. OSTATNÍ PODMÍNKY

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo soutěž a výhry kdykoliv v průběhu soutěže změnit, zrušit či jinak upravit. Pravidla soutěže mohou být v průběhu soutěže měněna nebo doplňována.

Vyhlašovatel soutěže neodpovídá za žádné škody ani za žádné majetkové či nemajetkové újmy způsobené přípravou či prováděním jakýchkoli soutěžních úkonů, účastí v soutěži ani výhrami v soutěži nebo v souvislosti s nimi. Vyhlašovatel soutěže neručí za ztrátu, nedoručení, prodlení nebo poškození výhry v případě přepravy přepravní společností.

Případný technický výpadek či technická závada nezakládá nárok na jakoukoliv kompenzaci pro soutěžícího, pokud vyhlašovatel v konkrétním případě nerozhodne jinak.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo kdykoliv v průběhu soutěže bez nároku na jakoukoliv kompenzaci vyloučit soutěžícího a smazat jeho příspěvky, a to, pokud soutěžící poruší podmínky uvedené v těchto pravidlech, poruší podmínky provozovatele sociálních sítí Facebook a Instagram nebo pokud jeho jednání v rámci soutěže bude v rozporu s oprávněnými zájmy vyhlašovatele, nebo jiných soutěžících, nebo bude v rozporu s právním řádem České republiky či dobrými mravy.

Účast v soutěži nelze vymáhat soudní cestou, přičemž zároveň tato soutěž není hazardní hrou ve smyslu zákona č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách.

Veškeré dotazy, podněty, stížnosti nebo připomínky k soutěži mohou být adresovány pouze na adresu vyhlašovatele balshop@bal.cz.