Soutěž ke 130. výročí založení PRVNÍ továrny na BARVY A LAKY v Čechách

BAL slaví 130. výročí od založení první továrny na barvy a laky v Čechách, dárek dostanete vy! Gratulujeme! Za každý nákup (pouze 1× za den, v minimální hodnotě 130 Kč včetně DPH) získáte razítko. Za 6 razítek v SOUTĚŽNÍ KARTĚ získáte VÝHERNÍ LOS.

Soutěž o 13000 výher, vyhrává každý los.

Jak získat výhru? 

Soutěž platí pro objednávky s vyzvednutím na prodejnách BARVY A LAKY DROGERIE. V jednom dni lze získat jen jedno razítko do herní karty soutěže. 6 RAZÍTEK VYMĚŇTE ZA HERNÍ LOS! Herní kartu soutěže s šesti razítky a vyplněným číslem zákaznické karty vyměňte za herní los. Ve stíracím poli zjistěte, jakou získáváte výhru. Každý los vyhrává!

Herní los vyměňte na prodejně, kde jste los získali, za výhru. V případě aktuální nedostupnosti výhry na prodejně vás bude obsluha prodejny informovat o termínu, kdy si lze výhru vyzvednout.

Sbírejte razítka a vyhrajte jednu z 13 000 cen!

STARTUJEME 13. 8., SOUTĚŽ TRVÁ DO 13. 03. 2023.

  • 1. Cena – 3× ID.BUZZ na týden
  • 2. Cena – 130× 1unce čistého stříbra – pamětní mince BAL
  • 3. Cena – 130× kniha HISTORIE BAL 130. let

Výhry které mužete získat:  
AC MARCA - BOSCH KÁVOVAR 1
AQUAPAC - BATOH 130
BALCARE - MÝDLO TUHÉ 100G 1300
BALD - PŘEKVAPENÍ 230
BALTOOL - FOLIE KRYCÍ 4 × 5 m, 12 µ 1300
BARVY A LAKY - KNIHA HISTORIE 130 LET 130
BARVY A LAKY - STŘÍBRNÁ PAMĚTNÍ MINCE  130
BIGSOFT - TOALETNÍ PAPÍR BROSKEV  140
BISTROL/MEFISTO - BALÍČEK  130
CEYS - SUPERUNIC LEPIDLO 3G 130
DE MICLÉN - BALÍČEK 13
DENAS - BARVA UNIVERZÁL MAT 0,7 KG 130
FIDE - BALÍČEK 13
FROSCH - EKO TABLETY DO MYČKY  13
HABAČEK - SVÍČKA 13
HB LAK - MODELCOLOR 130
HENKEL - BALÍČEK 13
HENKEL - SYOSS BATOH 130
HENKEL - SYOSS OSUŠKA 130
HERBA - BALÍČEK 13
HERBAVERA - BALÍČEK 13
HET - KLASIK COLOR 4 KG 13
HLAVNÍ VÝHRA - VW ID. BUZZ NA TÝDEN! 3
KNEIP - BALÍČEK 13
LAVON - NA NÁDOBÍ PLUS 1L 130
LINTEO - TOALETNÍ PAPÍR 24ROL 5X 13
MADEL - BALÍČEK 13
MAKO COLOR - PIKNIKOVÁ DEKA 13
MAPA SPONTEX - BALÍČEK 13
MOTIP - HG PĚNOVÝ ČISTIČ VODNÍHO KAMENE  130
NIKON - BRAŠNA 113
NIVEA - BALÍČEK 13
NIVEA - MEN KRÉM 30ML 1300
P&G - ARIEL/LENOR BALÍČEK 13
P&G - JAR DO MYČKY BALÍČEK 13
P&G - JAR EXTRA NA NÁDOBÍ CITRUS 430ML 130
P&G - JAR POWER SPRAY DO MYČKY 3V1 500ML 130
P&G - LENOR PERLIČKY UNSTOPPABLES ARIEL 140G 130
P&G - MR.PROPER ČISTIČ KUCHYNĚ  130
P&G - SWIFFER SADA NA RYCHLÝ ÚKLID PODLAHY 130
P&G - SWIFFER SADA PRACHOVKA XXL 130
PROFIT - BALÍČEK OŘÍŠKŮ 13
PROXIM - PROBAZÉN PLOVÁK MALÝ 130
RECKITT BENCKISER - BALÍČEK 13
RECKITT BENCKISER - PRAČKA BEKO 1
SARANTIS - BALÍČEK 13
SC JOHNSON - BALÍČEK 13
SEVEROCHEMA - PEPO FOLIE 13
SHP - DINO BALÍČEK 13
SCHICHT - BALÍČEK 13
SPOKAR - ZUBNÍ KARTÁČEK X, TRIPACK 130
STACHEMA - BALÍČEK ČISTIČE A OCHRANA 3
STACHEMA - BALÍČEK LAGUNA 3
STANLEY - ZÁMEK 260
TAJEMSTVÍ STARÉ BAMBITKY - KARTY ČERNÝ PETR 650
TAJEMSTVÍ STARÉ BAMBITKY - KARTY MARIÁŠKY 650
TAJEMSTVÍ STARÉ BAMBITKY - KNIHA 1300
TAJEMSTVÍ STARÉ BAMBITKY - MALOVACÍ KNÍŽKA 1300
TAJEMSTVÍ STARÉ BAMBITKY - PEXESO 1300
TATRACHEMA - BALÍČEK 13
TELURIA - REMAL EXPERT 15+3KG 130
TOMIL - BALÍČEK 13
TZMO - BALÍČEK 13
UC TRADE - BALÍČEK 13
UNILEVER - BALÍČEK 13
VARTA - POWER BANK 13
VILEDA - HOUBA NA NÁDOBÍ PUR STŘEDNÍ   130
VILEDA - MOP 1.2 SPRAY  13
WELL DONE/BULKY SOFT - BALÍČEK 13
ZENIT - BALÍČEK 13
Celkový součet 13000

Partneři soutěže:

 

 


PODROBNÁ PRAVIDLA A USTANOVENÍ ZDE:

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Vyhlašovatelem soutěže je společnosti BARVY A LAKY HOSTIVAŘ, a. s., č.p. 1472, č. o. 11, 102 00 Praha 10, IČO: 26765306 (dále jako „vyhlašovatel“).

Předmětem těchto pravidel soutěže je úprava právního vztahu mezi účastníkem soutěže a vyhlašovatelem soutěže. Zapojením do soutěže potvrzuje účastník, že se seznámil s těmito pravidly a zavazuje se je dodržovat.

2. MECHANIKA SOUTĚŽE A VÝHRY

Soutěž je pořádána na území České republiky.

Po setření stíracího losu a zjištění, že se jedná o výherní los obsahující identifikaci výhry, vymění oprávněný účastník soutěže tento los s vyplněným číslem členské karty Klubu zákazníků BARVY A LAKY DROGERIE, spolu s hrací kartou opatřenou šesti razítky se symbolem loga „Hostík“ a číslem členské karty Klubu zákazníků BARVY A LAKY DROGERIE za výhru uvedenou na losu, u obsluhy prodejny BARVY A LAKY DROGERIE, kde los obdržel.

V případě aktuální nedostupnosti výhry na prodejně BARVY A LAKY DROGERIE si účastník ponechá los, a tento vymění za výhru nejdříve v den, který mu sdělí obsluha prodejny, kdy bude příslušná výhra na prodejně k dispozici.

Výhry nelze proplácet v hotovosti nebo požadovat výměnu za jiné zboží či jiné plnění. Vyhlašovatel není vůči účastníkům soutěže jinak vázán a ti nemají nárok na jakákoliv jiná plnění ze strany vyhlašovatele, než jsou uvedena v těchto pravidlech. Výhry nejsou právně vymahatelné. Nepřevzaté výhry propadají vyhlašovateli. 

3. ÚČAST V SOUTĚŽI

Soutěže se mohou zúčastnit všechny fyzické osoby, které jsou členy Klubu zákazníků BARVY A LAKY DROGERIE s adresou pro doručování na území České republiky, které dosáhly 18 let (osoby mladší 18 let se mohou zúčastnit pouze se souhlasem svého zákonného zástupce) s výjimkou zaměstnanců vyhlašovatele a jakýchkoli rodinných příslušníků takových zaměstnanců. Možnost vyhrát jednu z výher mají pouze ti soutěžící, kteří splní podmínky účasti v soutěži. V případě, že výherce uplatní žádost o výhru po stanoveném termínu soutěže, zaniká jeho nárok na výhru. 

4. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Účastí v soutěžích bere účastník soutěže na vědomí, že v souvislosti s účastí v soutěži budou zpracovávány jeho osobní údaje, a že se seznámil s informacemi o zpracování jeho osobních údajů. Bližší informace o zpracování těchto osobních údajů, včetně rozsahu, účelu a době takovéhoto zpracování a veškerých práv, které lze v této souvislosti uplatnit, jsou umístěny zde.

Účastník soutěže svou účastí v soutěži rovněž bere na vědomí, že vyhlašovatel má oprávněný zájem na tom, aby v souvislosti s účastí účastníka v soutěži a předáním výhry, byly vyhlašovatelem či pověřenou třetí osobou, ve smyslu § 84 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, bezplatně pořízeny a uveřejněny na území České republiky podobizny, obrazové, zvukové či obrazově zvukové záznamy jeho osoby nebo jeho projevů osobní povahy (video, fotografie, písmo, hlas apod.) a to po dobu 3 let ode dne pořízení těchto záznamů, zejména pro prezentaci soutěže vyhlašovatelem a pro marketingové účely vyhlašovatele.

5. OSTATNÍ PODMÍNKY

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo pravidla soutěže, soutěž a výhry kdykoliv v průběhu soutěže změnit, doplnit, zrušit či jinak upravit, a to i bez udání důvodu a stanovení náhrady, a to bez jakýchkoliv nároků účastníků soutěže vůči vyhlašovateli. Takové změny, úpravy či zrušení budou vždy aktualizovány na stránkách www.bal.cz

Vyhlašovatel soutěže neodpovídá za žádné škody ani za žádné majetkové či nemajetkové újmy způsobené přípravou či prováděním jakýchkoli soutěžních úkonů, účastí v soutěži ani výhrami v soutěži nebo v souvislosti s nimi. Vyhlašovatel soutěže neručí za ztrátu, nedoručení, prodlení nebo poškození výhry v případě přepravy přepravní společností.

Případný technický výpadek či technická závada nezakládá nárok na jakoukoliv kompenzaci pro účastníka soutěže, pokud vyhlašovatel v konkrétním případě nerozhodne jinak.

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo kdykoliv v průběhu soutěže bez nároku na jakoukoliv kompenzaci vyloučit účastníka soutěže, pokud účastník soutěže poruší podmínky uvedené v těchto pravidlech, poruší podmínky provozovatele sociálních sítí Facebook a Instagram nebo pokud jeho jednání v rámci soutěže bude v rozporu s oprávněnými zájmy vyhlašovatele, nebo jiných účastníků soutěže, nebo bude v rozporu s právním řádem České republiky či dobrými mravy.

Účast v soutěži ani výhru nelze vymáhat soudní cestou, přičemž zároveň tato soutěž není hazardní hrou ve smyslu zákona č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách.

Veškeré dotazy, podněty, stížnosti nebo připomínky k soutěži mohou být adresovány pouze na adresu vyhlašovatele balshop@bal.cz. O jakýchkoliv reklamacích či námitkách rozhoduje s konečnou platností vyhlašovatel.


Spotřebitelská soutěž – Ochrana osobních údajů

1. SPRÁVCE

Správcem osobních údajů ve smyslu čl. 4 odst. 7 obecného nařízení o ochraně osobních údajů (nařízení č. 2016/679), je BARVY A LAKY HOSTIVAŘ, a. s., č.p. 1472, č. o. 11, 102 00 Praha 10, IČO: 26765306  (dále jen „Správce“).

2. VAŠE PRÁVA

Jaká máte práva v souvislosti s ochranou vašich osobních údajů.

2.1. Ve vztahu k vašim osobním údajům máte zejména právo kdykoliv odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, právo opravit či doplnit své osobní údaje, právo požadovat omezení jejich zpracování, právo vznést námitku či stížnost proti zpracovávání vašich osobních údajů, právo na přístup k vašim osobním údajům, právo požadovat přenesení vašich osobních údajů, právo být informován o porušení zabezpečení vašich osobních údajů a za určitých podmínek také právo na výmaz některých osobních údajů, které v souvislosti s vámi zpracováváme (tzv. právo být „zapomenut“).

2.2. Současně máte právo na přístup k těmto informacím týkajících se vašich osobních údajů:

2.2.1. Jaké jsou účely zpracování vašich osobních údajů

2.2.2. Jaké jsou kategorie dotčených osobních údajů

2.2.3. Kdo, kromě nás, jsou příjemci vašich osobních údajů

2.2.4. Plánovaná doba, po kterou budou vaše osobní údaje uloženy

2.2.5. Zdali máte právo požadovat od nás opravu nebo výmaz vašich osobních údajů nebo omezení jejich zpracování nebo vznést námitku proti tomuto zpracování

2.2.6. Informace o zdroji osobních údajů, pokud jsme je nezískali od vás.

2.3. Dále můžete žádat, abychom údaje o vás vymazali, výmaz se však nedotkne údajů na dokumentech, které musíme podle zákona uchovávat.

2.4. S výjimkou případů výše uvedených máte právo na výmaz v těchto případech:

2.4.1. Osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly zpracovávány

2.4.2. Odvolal/a jste svůj souhlas, na jehož základě byly údaje zpracovány a neexistuje žádný další právní důvod pro jejich zpracování

2.4.3. Vznesl/a jste námitku proti zpracování osobních údajů a máte za to, že při posouzení námitky vyjde najevo, že v konkrétní situaci převažuje váš zájem nad naším zájmem na zpracování těchto osobních údajů

2.4.4. Osobní údaje jsou zpracovány protiprávně

2.4.5. Povinnost výmazu stanoví zvláštní právní předpis

2.4.6. Jedná se o osobní údaje dětí mladších 16 let

2.5. Své právo můžete uplatnit mailem na adrese: balshop@bal.cz, nebo písemně na adrese společnosti BARVY A LAKY HOSTIVAŘ, a. s., č.p. 1472, č. o. 11, 102 00 Praha 10.

2.6. Na webových stránkách Úřadu pro ochranu osobních údajů: www.uoou.cz můžete získat více informací, u tohoto úřadu máte také právo podat stížnost.

2.7. Tyto Podmínky ochrany osobních údajů včetně jejich součástí jsou platné a účinné od 1. 8. 2023, přičemž jsou k dispozici elektronicky na www.bal.cz/clanky.

2.8. Zpracováním osobních údajů účastníka soutěže může Správce pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Osobní údaje účastníka nebudou bez jeho předchozího souhlasu předávány třetím osobám, vyjma zpracovatelům pověřenými ke zpracování osobních údajů Správcem.

3. ÚČEL, pro který osobní údaje zpracováváme

Správce zpracovává osobní údaje za účelem účasti v soutěži - účast v soutěži, vyhodnocení soutěže, vyhlášení výsledků soutěže mj. na webových stránkách Správce, příp. na jeho profilech na sociálních sítích, včetně připojení související fotodokumentace doprovozené informacemi o jménu a příjmení výherce, názvu soutěže, umístění v soutěži a získané ceně. 

4. ROZSAH ÚDAJŮ, který zpracováváme 

Správce zpracovává tyto osobní údaje: jméno, příjmení, datum narození, bydliště, telefonní spojení, email. V případě vítězství v soutěži taktéž fotodokumentaci z vyhlášení vítězů a informace o ceně. 

5. DOBA, po kterou budou osobní údaje ukládány a zpracovávány

Doba uchování údajů: do skončení soutěže, u výherců dále po dobu 10 let z důvodu daňové evidence, jde-li o podklady pro vyhodnocení soutěže a o dokumentaci nezbytnou pro daňové účely. V případě vítězů jsou informace o vítězství v soutěži a související fotodokumentace zachycující předávání cen zveřejněny na webových stránkách Správce, příp. na jeho profilech na sociálních sítích, do odvolání souhlasu.

6. PŘÍJEMCI, kterým mohou být osobní údaje poskytnuty 

Osobní údaje budou poskytnuty těmto příjemcům (kategorií příjemců): v případě výherců účastníci vyhlášení výsledků a návštěvníci webových stránek Správce, příp. profilů správce na sociálních sítích.

7. ZABEZPEČENÍ osobních údajů

Vaše osobní údaje jsou u nás v bezpečí. Abychom zamezili neoprávněnému přístupu a zneužití vašich osobních údajů, zavedli jsme přiměřená opatření jak technického, tak organizačního rázu.