Slovo ředitele Dariusze Jakubowicze

Slovo ředitele Dariusze Jakubowicze

Život je barevná mozaika příběhů...

Přinášíme barvy pro váš život už 125 let

Jak to celé začalo?

Na prvního máje! Celé to vidím jako dnes. 1. 5. 1997 jsme s partou kamarádů získali od Fondu národního majetku zbývající část státního podniku BARVY A LAKY - závod Hostivař.
BARVY A LAKY HOSTIVAŘ
BARVY A LAKY HOSTIVAŘ DNES

BOJ O BUDOUCNOST

Začal boj, závod s časem a každodenní otázka - co dál? Obří fabrika s obrovskými dluhy cca 500 Kč. Kupní cena, byť byla relativně nízká, znamenala naše celé životní úspory. Všichni naši věřitelé stáli trpělivě v řadě a čekali. V průběhu celé privatizace to bylo déle než 3 roky. Paradoxně výhodou bylo, že nikdo nevěřil v záchranu tohoto závodu. Takže jsme pro věřitele byli jedinou šancí, jak dostat své peníze zpět. S lidmi, kteří zůstali a na kterých byla vidět vůle „něco změnit", jsme si sedli a poradili se. Následně jsme se vrhli na obnovu výroby a revizi všech nákladů.

HOP NEBO TROP - PRVNÍCH 5 LET

Začala etapa, během které BAVY A LAKY povstaly z popela. Snažili jsme se myslet ekonomicky. Prostory, které jsme nepo­ třebovali k vlastní výrobě, byly pronajaty. Některé pozemky jsme byli nuceni dokonce prodat. Prakticky všechny získané peníze šly pouze na platební kalendáře.
Dariusz Jakubowicz

Jak vypadala situace na trhu v roce 1997?

Nebyla nijak růžová. Trh byl obsazen velkým množstvím velkoobchodů a ostatní části státního podniku již byly zprivatizo­vány před 3 lety. Tyto podniky si neprošly obdobím krize a prakticky nenesly násled­ky celkově špatné privatizace. Velmi těžko se nám vstupovalo do již vybudovaných vztahů.

Jak váš vstup do barev ovlivnil rodinný život?

Celá rodina mi byla a zůstává velkou opo­rou. Vím, že život se mnou není jednoduchý, ale zato trošku dobrodružný. Když se do něčeho dám, tak to prostě chci dotáhnout. Bylo i období, kdy se vše podřizovalo práci. Makalo se i 16 hodin denně, jezdili jsme napříč republikou, a to i na Slovensko a nabízeli barvy.

Včem jste byli jiní a silnější než konkurence?

Každý, kdo podnikal, ví, o čem mluvím. Co nás odlišovalo od konkurence, bylo především nadšení a touha uspět. Měli jsme první webové stránky v chemickém prů­ myslu v Čechách a na Slovensku. První B2B, obchod s klienty v oboru barev. Jako první z výrobců barev jsme měli vlastní velko­ obchod i první síť vlastních prodejen. Jako první jsme pro naše zákazníky zavedli linku na odbornou poradnu. Dali jsme dohromady správný obchodní tým v čele s Robertem No­ vým. To jsou možná ty hlavní příčiny, proč se vše povedlo.

Jak vznikal projekt Stavební divize?

Málem bych zapomněl také na vlastní STAVEBNÍ DIVIZI, již od roku 2006. Hlavním důvodem byla poptávka po barvách, včetně realizace práce. Navíc našim barvám investoři nevěřili. To byla velká výzva. Tak jsme jim předvedli, i na velmi prestižních stavbách, že máme nejen barvy, ale odvádíme i perfektní práci. Se Stavební divizí začalo i nasazení pro manželku Romanu, která se mnou vlastně pracovala již od začátku mého podnikání. Intenzita se však měnila v souvislosti s péč o rodinu. Navíc k nám přišel, a s touto činností pomáhá, můj asistent a kamarád Hugo Kaminský. Všechno, na čem stavím, má pevný základ. To potvrzuje i fakt – letos slavíme s manželkou Romanou výročí, 30 let od svatby.

Pokračovatelé v barvách?

Syn Darek

 
Darek Jakubowicz
  Po studiích v Anglii si prošel celé kolečko ve skupině BARVY A LAKY, vyzkoušel si od práce ve skladu, na prodejně, ve výrobě, laboratořích, v obchodě prakticky všechno, aby získal přehled. Momentálně pracuje jako ředitel klubu Bohemians Praha 1905, a.s. (nastoupil po nenadálém odchodu Ladislava Valáška z rodinných důvodů, před 3 lety). Je svobodný, 28 let.

Dcera Linda

 
Linda Ševčík Jakubowiczová
  Letos je jí 25 let, začala po studiích v Anglii také plné kolečko po skupině BAL. Ale u ní jsem viděl, že touží po rodině a dítěti, a to se jí taky povedlo. Stala se z ní hrdá maminka dcery Elišky. Takže si na pozici ve skupině bude muset ještě počkat. Rodinná tradice pokračuje dál, pro děti ve společnosti DENAS Color. Obě děti vlastní dohromady 67 % společnosti DENAS Color. Zbylých 33 % vlastní rodina Glončáků. Firma má mimo vlastní výrobu vodou ředitelných barev i vlastní lakovny a je pro nás cenným zdrojem informací o postupech pří aplikacích.

Hra čísel

Jedna zajímavost: Syn Darek se narodil 1. 5. a my privatizovali a převzali BAL Hostivař také dne 1. 5.

Jak to bylo s logem panáčka HOSTÍKA?

Když jsme hledali nové logo pro barvy, nápadů bylo spousta. Měl to být kouzelníček, který uměl vyčarovat cokoli. Moc to však připomínalo pohádku, a tak se nakonec symbolem stal chlapeček, kterého dnes všichni znáte. Ten chlapeček s úsměvem, je ve skutečnosti můj syn Darek.

Jaký je váš pohled na tradici a hodnotu značky před 21 lety a teď?

Celá privatizace velkého podniku BARVY A LAKY byla jednou velkou chybou. Silná společnost se spoustou dobrých značek v portfoliu se roztříštila na výrazně menší, navzájem si konkurující nové společnosti. Přišla na svět přehršel nových, vzájemně si podobných značek a silná zahraniční konkurence se mohla jenom smát. Čas ukázal, protože noví majitelé vesměs firmy prodali, a dnes z bývalého státního podniku s výrobou v ČR žijí pouze BARVY A LAKY a Colorlak, který však své majitele jednou změnil.

Jak se mění povaha zákazníka v naší zemi v čase?

Roste národní hrdost, lidé cítí sounáležitost s naší republikou. V posledních letech vidím výrazně pozitivní posun v přemýšlení zákazníka, který dovede ocenit kvalitu a tradici věkovitých českých značek. Všichni vnímáme rozdíl mezi dovozem a domácím produktem. Zákazník žádá, aby množství peněz vybraných na daních zůstalo v české pokladnici a zvyšovalo růst naší ekonomiky. Sám pokud mohu, kupuji především výrobky vyrobené v ČR a na Slovensku, obě země stále pokládám za jednu. Jsem opravdu rád, že tradiční značky jako INDUSTROL, RADBAL, REMAL, BARLET jsou stále živé, udržely krok s konkurencí. Na jejich dlouhověkost jsem pyšný, protože dokázaly, že mají své místo snad v každé domácnosti.

Co vás těší?

Na co jsem hrdý především - že historie, kterou napsal podnik BARVY A LAKY, pokračuje. Vidím, že má i svou budoucnost. Jsem pyšný na to, že mám okolo sebe chytré lidi. Spolupracovníky, kteří jsou machři ve svém oboru. Na to, kam jsme se za 21 let pod mým vedením posunuli, i když máme před sebou ještě hromadu práce a já se na ni fakt těším!

 Čeho jste se bál?

Já se nebojím ani čerta. Při mé povaze jsem měl skutečný strach pouze v úplných začátcích, a to abych nezklamal lidi, kteří mi věřili.

 Provází vás kapička štěstí a heslo risk je zisk?

Troška pověstného štěstí nám při tanci na tenkém ledě nechyběla. Každým dnem hrozilo nebezpečí ze stran věřitelů státního podniku. Zpětně jim vlastně musím poděkovat, protože nás vlastně nastartovali, udrželi ve střehu. Naštěstí jsem v tom na začátku nebyl sám. Bez pomoci mých bývalých společníků - a to především Mariana Mandy, Juraje Kamaráse a Laciho Krajňáka bych to nezvládl.

Na co se nezapomíná?

Na co nezapomenu? Tak toho je za 21 let opravdu hodně… Jednotlivé investice, první velkoobchod, první vlastní prodejna a spousty dalších zážitků. Víte, každá akvizice je sama o sobě dobrodružstvím a přináší velice silný zážitek. Je vlastně jedno, jestli pozitivní nebo negativní, ale musí být opravdu silný. A asi největším okamžikem, na který nikdy nezapomenu, bylo pro mne rozhodnutí, že se stanu jediným akcionářem skupiny BARVY A LAKY. Dát přednost vyplacení posledního společníka před nabídkou na odkup celé skupiny zahraniční společností, to beru jako zlomový okamžik. V tento moment se skupina BARVY A LAKY stává rodinnou firmou a celý cyklus historie se uzavírá.

Kde čerpáte sílu a inspiraci?

Vnitřní sílu mám, ten motor, který mne žene dopředu, je někde hluboko ve mně. Mojí největší oporou je především rodina, kamarádi a spolupracovníci. Těm vděčím za sílu jít dál a vnímat svět převážně pozitivně. Emoce - těmi mě v posledních 12ti letech nabíjí především Bohemka. Největší inspirací pro můj další rozvoj byli zejména 2 lidé. Marian Manda, bývalý společník a kamarád od vysoké školy a posledních pár let je mou inspirací František Piškanin, majitel rodinné firmy Hopi.

Jaké budou vaše další kroky?

Celý život buduji kvalitní a pevné vztahy. Rodinná firma ani na jiném principu budovat nelze. Vše je dlouhodobé, to se odráží i ve skladbě zaměstnanců, smlouvách a především v investicích. Všichni klíčoví manažeři jsou se mnou prakticky od počátku. Samozřejmě někteří postupně odešli do důchodu, ale bohužel čas nezastavíš. Ta minimální fluktuace na vedoucích místech vypovídá o vysoké loajalitě a sounáležitosti s firmou. Ještě dnes ve společnosti pracují na klíčových postech manažeři a majitelé firem, které jsme při budování distribuce získali před více než patnácti lety. I to je známka kvality vztahů uvnitř BAL. Stále rosteme a bohužel před cca šesti lety nastala situace, kdy již neznám všechny své zaměstnance jménem. Je nás ve skupině cca 500 lidí. Díky rychlému růstu společnosti tedy opravdu nemohu říci, že všechny zaměstnance znám, ale snad se mi to někdy podaří zlepšit.

BARVY A LAKY HOSTIVAŘ v číslech:

pojištění a daně za rok 2008 - 2017 celkem:  793 122 921,- Kč odvedeno firmou: 663 101 483,- Kč odvedeno zaměstnanci: 130 021 438,- Kč

BARVY A LAKY TELURIA

pojištění a daně za rok 2008 - 2017 celkem: 410 785 573,- Kč odvedeno firmou: 328 319 587,- Kč odvedeno zaměstnanci: 82 465 986,- Kč CELKEM ODVODY STÁTU ZA 2008-17     1 203 908 494,- Kč

INVESTICE JSOU SLIBEM PRO BUDOUCNOST

• 2009 Nová výroba syntetických barev ve Skrchově 130 mil. Kč • 2012 Rekonstrukce skladu Ostrava 30 mil. Kč • od 2013 IT nový systém skladů a prodeje  30 mil. Kč • od 2013 Průběžně investujeme do tónovacích strojů 35 mil. Kč • 2014 Odsávání a Lakovna Frýdek Místek (DENAS COLOR)  25 mil. Kč • 2015 Nová výroba vodou ředitelných barev ve Skrchově  65 mil. Kč • 2017 Nová skladovací hala ve Skrchově  70 mil. Kč • 2017 Dvě nové lakovny v Bílovci (DENAS COLOR) 70 mil. Kč

Na závěr

„Za úspěchem značky BARVY A LAKY stojí kvalitní práce. Rád bych tímto poděkoval všem zaměstnancům, nejen technikům z účetních a personálních úseků, výroby, nákupu, obchodu, vývoje, logistiky, správy, skladů, ale především i našim výrobním dělníkům, pracovníkům skladů, prodejen, obchodním zástupcům, řidičům a údržbě, technickému servisu a dalším zaměstnancům, které jsem zapomněl vyjmenovat. Velký dík za spolupráci patří i všem našim zákazníkům a dodavatelům, auditorům, právníkům a bankám.“ Dariusz Jakubowicz generální ředitel BARVY A LAKY