Slavnostní otevření nové výrobní haly

Slavnostní otevření nové výrobní haly

Investice je realizována s podporou dotace v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pod názvem "Zavedení výrobní technologie pro výrobu inovovaných produktů společnosti BARVY A LAKY TELURIA, s.r.o." V souvislosti s investicí dochází k soustředění výrobních kapacit, intenzifikaci výroby a zefektivnění logistiky v areálu.
Pozvání přijalo téměř 50 obchodních partnerů ze Slovenska. Po slavnostním přivítání proběhla prezentace naší společnosti, kdy její část byla věnována i vybraným produktům z výrobkového portfolia.  Hosté se seznámili s historií firmy a měli možnost si prohlédnout nový výrobní provoz. Účastníci rovněž absolvovali návštěvu  výrobní  haly syntetických nátěrových hmot, ve které jsou produkovány výrobky od roku 2008. Součástí byl raut pro všechny zúčastněné.  Poté se účastníci prezentace přesunuli do Černé Hory, kde  na ně v prostorách hotelu Sladovna čekala slavnostní večeře a neformální posezení s živou kapelou.