Školení v Líbeznici

Školení v Líbeznici

Účast byla dosti vysoká, přijelo přibližně třicet řemeslníků, jak členů, tak i nečlenů Cechu z Prahy a Středních Čech.

Jako každý rok, tak i letos se dozvěděli novinky od firem BARVY A LAKY TELURIA, s.r.o.,

Spokar a nově NMC. Školení probíhalo v přátelské atmosféře s vánoční náladou. Všem zúčastněným byly předány nové vzorky od prezentujících firem a chutná večeře od Bal Teluria.

Příjemným překvapením bylo, když mezi řemeslníky zavítal starosta města Líbeznic Mgr. Martin Kupka, bývalý mluvčí vlády ČR. Jeho krátká zdravice všechny přítomné mile potěšila.

Všem zúčastněným děkujeme a věříme, že příští rok zúročí své poznatky z tohoto školení.