Školení Operačního programu Praha Adaptabilita

Školení Operačního programu Praha Adaptabilita

Cílem projektu bylo vzdělat skupinu zaměstnanců ohrožených na trhu práce v praktických i teoretických znalostech a dovednostech dle identifikovaných potřeb a dále vytvořit metodiku hodnocení firemního vzdělávání. Jednotlivé aktivity projektu byly zaměřeny na externí a interní vzdělávání, zaměřené na soft, PC skills a odborná školení.

Zaměstnanci se školili ve všech klíčových aktivitách projektu.

Jednalo se o oblasti vzdělávání:

 • Microsoft Word
 • Microsoft Excel
 • Microsoft Power Point
 • Emailová komunikace
 • Internet
 • Adobe Photoshop
 • Práce s interním informačním systémem
 • Firemní kultura
 • Stress management
 • Řízení lidských zdrojů
 • Týmová práce
 • Řešení konfliktů
 • Komunikace
 • Zvyšování produktivity
 • Provozní dovednosti
 • Intenzívní trénink obchodníků
 • Zbožiznalectví
 • Ochrana životního prostředí

Během období března 2014 se manažer a asistent projektu ještě mnohokrát sejdou účastníky školení, aby udělali vyhodnocení a přijali závěry o kvalitě absolvovaných kurzů a efektivitě školení. Následně navrhnou další formy a metody vzdělávání zaměstnanců. Všechny tyto kroky by měly přispět k trvalému rozvoji znalostí, dovedností a kompetencí zaměstnanců ohrožených na trhu práce, k větší motivaci zvyšovat si kontinuálně kvalifikaci a k zatraktivnění pracovního prostředí.