Školení našich managerů Soft Skills

Školení našich managerů Soft Skills

Školení Soft Skills ( tzv. měkké dovednosti ) se v současně době svým významem již zcela vyrovnají odborným znalostem nebo je dokonce převyšují.

Jedná se o soubor vlastností, které jsou často rozhodujícím faktorem  pracovního úspěchu a měly by tak být nedílnou součástí profesního vzdělávání. Rámec měkkých dovedností je velmi široký a můžeme mezi ně zařadit například komunikativnost, pracovitost, sebekritičnost, analytické či komplexní myšlení, otevřenost, výkonnost, organizační schopnosti či řešení konfliktů.

Jednotliví účastníci tohoto školení si vyzkoušeli prezentaci i veřejné vystupování. Jako další pomůcka sloužila např. práce s videem apod. Školení bylo zakončeno vyhodnocením různých modelových situací a odbornou diskuzí s lektory.