Školení managerů prodeje

Školení managerů prodeje

Naši obchodní manageři se zúčastnili školení Soft – skills a obchodní dovednosti, které probíhalo od 7. – 9. ledna 2010 na Ohradě ve Vískách u Letovic. Kde se seznámili s novými obchodními dovednostmi, s osobním rozvojem, vyzkoušeli si prezentaci a veřejné vystupování, orientaci v obchodním prostředí, intenzivní trénink s videem atd. Školení bylo zakončeno vyhodnocením různých modulů a odbornou diskusí se všemi lektory.