Školení BaL Teluria, Stachema, Spokar již 12. a 13.1. 2010 v Brně a Zlíně

Školení BaL Teluria, Stachema, Spokar již 12. a 13.1. 2010 v Brně a Zlíně

Vážení řemeslníci,
zveme Vás na odborné školení a prezentaci nových produktů od výrobců nátěrových hmot a malířských potřeb:Pro všechny účastníky připravíme výbornou večeři a každý z Vás dostane malý dárek. V průběhu školení se uskuteční soutěže o zajímavé ceny. Na závěr obdrží každý z účastníků certifikát o proškolení.