Skokan roku 2011

Skokan roku 2011

Do soutěže budou zahrnuti všichni zákazníci, jejichž roční obrat u naší dceřiné společnosti BARVY A L AKY TELURIA, s.r.o. bude ke dni  31.12.2011 vyšší než 500.000,- Kč bez DPH a nebudou mít u společnosti pohledávky po splatnosti.