Šetrná a dlouhodobá ochrana kulturního dědictví nátěrovými systémy s fotoaktivní funkcí Balclean

Šetrná a dlouhodobá ochrana kulturního dědictví nátěrovými systémy s fotoaktivní funkcí Balclean
Nově vyvíjené (nano) materiály a technologie jsou nezbytným řešením na změny na životním prostředí, jež nás obklopuje.  Měnící se klimatické podmínky i  vlivem lidské  činnosti se negativně projevují i na kulturním dědictví, které nám zanechali naši předci.  Křiklavým případem, o kterém se současně píše je Taj Mahal, jež změnil barvu z bílé do žlutozelené  až v posledních cca 50 letech, ale třeba i sochy na Petříně , které po nákladném restaurování brzy opět zezelenaly.Stavební divize naší společnosti ve spolupráci s odborníky NANOTEC System a Galerií hl.m.Prahy  zahájila restaurování vybraných památek za použití  transparentních nátěrů s fotoaktivní funkcí. Takto ošetřený povrch se čistí od organických nečistot, včetně mikroorganismů jako jsou řasy a  plísně působením slunečního světla tím, že je zcela rozloží. Důležité je, že povrchová úprava se nespotřebává a pokud na povrch dopadá světlo tak pracuje. Zahájení konkrétní restaurátorské práce na vybraných sochách předcházel mnohaletý vývoj fotoaktivních nátěrů, účast v mezinárodních projektech zaměřených na restaurování památek,  a testů na nepamátkově chráněných objektech. A samozřejmě bylo doloženo   protokolárně ověřenými  testy z Kloknerova ústavu , že zvolené fotoaktivní nátěry aplikované na typické materiály  jako např.  pískovec, vápenocementové omítky památky nepoškodí, ale naopak. Prosadit nové technologie a materiály v ochraně památek je běh na dlouhou trať, aplikace nevhodných materiálů může památku nevratně poškodit,  jak se v minulosti stávalo a tak je opatrnost památkářů na místě. Ochrana památek fotoaktivními povrchy je záležitost i  ekonomická. Restaurování památek je nákladné a nové technologie musí být cenově dostupné . Fotoaktivní  úprava ošetřený objekt chrání pokud není nátěr poškozen. Na účinnost čištění má vliv jen intenzita dopadajícího světla. V některých případech lze aplikovat fotoaktivní nátěr i na zařasenou plochu, ale z hlediska garance funkce a stability úpravy je vhodnější zvolit prevenci. Technologie restaurování památek za použití fotoaktivního systému Balclean se podařilo nastavit tak,  aby byl technicky i ekonomicky realizovatelný pro všechny zájemce. Na obrázcích je vidět činnost na takto ošetřené soše spisovatele Vrchlického na Petříně.  Pod dohledem akademického sochaře Janoucha a vědců z Nanotec system byla socha kompletně očištěna a následně aplikován nátěrový systém s fotoaktivní funkcí, jež vyrábí pod názvem Balclean firma naše dceřiná společnost BARVY A LAKY Teluria, s.r.o.. Pro zajímavost je uveden i  obrázek pískovcové lucerny, kde byl nátěr Balclean aplikován přímo na výsek zařaseného klobouku. Stav po 2 měsících slunečného počasí od aplikace.