Setkání našeho velkoobchodu

Setkání našeho velkoobchodu

Na vyhlášenou Flekovskou 13°  se sjeli hosté z celé republiky a zaplnili celý kabaretní sál. Podávala se pěkně vypečená kachnička se zelím a výborný  Flekovský guláš. Prohlídka pivovaru byla velmi zajímavým začátkem večerního programu. Ve 21.00 začal  kabaret , nechyběly staropražské písničky a tanečnice v krojích.  Významným bodem večera byla tombola. Své výherce našlo pět plazmových televizí a pět domácích kin. Harmonikář a trombonista hráli až do časných ranních hodin.