Rozšíření expedičního skladu

Rozšíření expedičního skladu

 

Operativní a rychlé vyřízení objednávek s následnou expedicí požadovaných barev a odstínu k zákazníkovi - to je hlavní cíl společnosti BARVY A LAKY TELURIA s.r.o. také i v letošním roce. Aby se celý proces od přijetí objednávky až k jejímu vydodání ještě více zrychlil, bylo za tímto účelem rozhodnuto od 1.4.2010 rozšířit a modernizovat skladové plochy v našem centrálním expedičním skladu v Jevičku o dalších více jak 500 paletových míst. Současná skladovací kapacita pro finální výrobky dosahuje již 3000 paletových míst na kterých je uloženo přes 660 druhů výrobků.

Rozšíření skladové kapacity umožňuje také zlepšit systém plánování a koordinace výroby, snížit opakování a četnost výrobních šarží jednotlivých výrobků a tím i zvýšit produktivitu práce a ponížit náklady spojené s častým čistěním technologického zařízení.

m. barvy a laky teluria