Rekonstrukce v Nerudově ulici

Rekonstrukce v Nerudově ulici
Srdcem Prahy, romantickou procházkou z Pražského hradu směrem na Malostranské náměstí, půjdete určitě Nerudovou ulicí. Nádherná architektura věků vás pokaždé oslní svou krásou. STAVEBNÍ DIVIZE BARVY A LAKY zde, v poslední zatáčce před Pražským hradem, předvedla odborný a řemeslně perfektně odvedený kus práce. Pro tisíce párů zvědavých očí, které sem přijdou zažít romantiku Prahy, tu pevná opěrná zeď zdobená bosáží, nabízí pohled na svatyni bohyně čistoty - Toilete (dívka se džbánem čisté vody). Právě v tomto místě Nerudovy ulice je nyní na věčnou vzpomínku vysokoškoláků, demonstrujících proti komunistické diktatuře v roce 1948 uloženo 5 kvádrů z mrákotínské žuly. Studenti protestovali proti komunistické diktatuře, reagovali na politickou situaci "Rudý únor 1948". Tisícihlavý smutný průvod šel tiše na Hrad, vyzvat prezidenta Beneše, aby komunistům v čele s Gottwaldem neustupoval. Policie je však v tomto místě zastavila na příštích dvacet let. Pro další generace je tento kousek historie pod Pražským hradem nádherně zrekonstruován. V rámci balíku stavebních a restaurátorských prací zde BARVY A LAKY provedly sanace a statické zajištění zdiva proti promokání, pemrlování (čistění všech kamenných prvků a jejich ošetření proti průniku vody), usazení nárožního kamene navlas stejnou metodou jako v 17. století, dále pak bosáže (obdélníková dekorace stěn) BARLETEM VÁPENNOU BARVOU, oboustranné hydroizolace zdiva. Zkrátka dílo se opravu podařilo, po odborné i vizuální stránce - posuďte sami.