Rekonstrukce hlavního vlakového nádraží v Brně

Rekonstrukce hlavního vlakového nádraží v Brně
Původ nádraží sahá do konce 30. let 19. století a bylo třetím nejstarším větším nádražím v Rakousko-Uhersku. První výpravní budova pro nádraží soukromé drážní společnosti Severní dráhy Ferdinandovy byla v Brně stavěna od roku 1838 a stála zhruba na rozhraní výpravních budov a budovy pošty. První, ještě ukázkový vlak přijel do Brna již v listopadu 1838 z Rajhradu, pravidelný provoz mezi Vídní a Brnem byl zahájen 7. července 1839. Od roku 1841 byla přistavována nová budova již podél kolejí. Tato budova je dodnes obsažena v tělese jihovýchodního křídla nádražních staveb. Z nádraží se stalo dvojnádraží se dvěma hlavovými konci kolejišť proti sobě, dvěma výpravními budovami a se společným středním vestibulem. Přestavbu nádraží tehdy řídil železniční inženýr Anton Jüngling. Provoz státní dráhy do České Třebové byl zahájen 1. ledna 1849. Roku 1904 byl dosavadní vestibul přebudován na velkou střední halu s věžemi po stranách, podle projektu architekta Josefa Oehma. Nádraží bylo opravováno od konce druhé světové války jen jedenkrát – na konci 80. let. Oprava a rekonstrukce se týkala jen a pouze výpravních a správních budov.  Novodobá oprava Hlavního nádraží v Brně V září 2016 se po tříměsíčních opravách cestujícím v jihomoravské metropoli Brně otevřelo zrekonstruované II. a III. nástupiště hlavního vlakového nádraží. K těmto opravám bylo nutné přistoupit vzhledem k havarijního stavu nádraží, kam se dlouhodobě neinvestovalo. Právě proto zde proběhla celková rekonstrukce II. a III. nástupiště. Nadále však zůstal zachován historický vzhled, včetně původních sloupů, které podpírají střechu nástupiště a přístřešky. Brněnské hlavní nádraží – II. a III. nástupiště dostalo nový kabát! Byla zde položena nová dlažba, zrenovovány sloupy a přístřešky včetně odvodnění a rekonstrukce budov na nástupištích. SŽDC se rozhodla investovat do brněnského hlavního nádraží tak, aby mohlo ještě řadu let úspěšně sloužit cestujícím ze všech koutů republiky. Zašlé a zničené II. a III. nástupiště nádraží se obléklo do nového kabátu, který nás upoutá svojí nezaměnitelnou krásou. Součástí rozsáhlé rekonstrukce II. a III. nástupiště byla povrchová úprava litinových sloupů a ocelové konstrukce přístřešku, která je historicky chráněnou kulturní památkou. Jedná se zejména o zdobené litinové sloupy, na kterých se rozkládá příčná vazba s příčníky. Konstrukci zastřešení tvoří třikrát lomený nosník ve tvaru W. Všechny tyto konstrukce prošly celkovou rekonstrukcí. Došlo k demontáži kompletní ocelové konstrukce rozebráním šroubových spojů. Následná další demontáž potřebná pro repasi probíhala ve specializované dílně. Vlastní postup úprav byl projednáván s restaurátorem pověřeným Národním památkovým ústavem a investorem. Jednalo se hlavně o výměny poškozených sloupů a o stanovení metod očištění konstrukce. Výběr vhodného abraziva k tryskání proběhl praktickou zkouškou otryskání vzorků demontovaných poškozených sloupů. Následně proběhla aplikace vybraného nátěrového systému v návaznosti na stupeň korozní agresivity prostředí, ve kterém je daná konstrukce umístěna, k odsouhlasení barevného řešení a vizuálního efektu stupně lesku. Všechny materiály a postup byly odsouhlaseny investorem a restaurátorem. Nakonec byl vybraný nátěrový systém od firmy BARVY A LAKY TELURIA s.r.o. Skrchov dle normy ČSN EN ISO 12944-5. Nátěrový systém splňoval požadované životnosti s ohledem na přípravu povrchu a možnost údržby nátěrového systému. Ocelová a litinová konstrukce byla následně opatřena odsouhlaseným nátěrovým systémem vysokosušinovou základní epoxidovou barvou TELPOX P 170, po důkladném schnutí se vrchní nástřik prováděl dvousložkovou polyuretanovou nátěrovou hmotou TELPUR S 210 v původním odstínu RAL 6020. TELPOX P 170 je základní průmyslová epoxidová dvousložková antikorozní vysoce nanášivá barva, která kombinuje relativně vysoký obsah sušiny s krátkou dobou schnutí, je určena k základním antikorozním nátěrům oceli a lehkých kovů (včetně pozinkované oceli).  Před použitím se barva rozmíchá, smísí s tužidlem v předepsaném poměru, důkladně promíchá a doředí podle potřeby. Vynikající přilnavost na ocelové povrchy  ♦ Vysoká antikorozní odolnost  ♦ Z důvodu nízkého obsahu rozpouštědel vhodný i pro opravné nátěry  ♦ Díky vyšší objemové sušině minimální ztráta vrstvy během zasychání  TELPOX P 170 je určen pro exteriér i interiér se středním a vyšším korozním namáháním, např. chemické závody, průmyslové haly, nátěry strojů a technologických zařízení, plechové a ocelové konstrukce, slévárenské a kovodělné výrobky apod. Odstíny 0106 světle šedý, 0111 tmavě šedý, 0840 červenohnědý a další podle individuálních požadavků zákazníka.  TELPUR S 210 je jednovrstvá průmyslová polyuretanová dvousložková antikorozní barva, která je určena k jednovrstvým antikorozním nátěrům oceli, kdy má zajistit nátěrovému systému antikorozní ochranu v různých náročně exponovaných prostředích. Nátěr je odolný vůči povětrnostním vlivům, žloutnutí, vlhkosti a mechanickému opotřebení. Barvu je možné použít i jako vrchní nátěr na vhodné epoxidové nátěrové hmoty (např. pod TELPOX P 100, TELPOX P 170 a TELPOX PM 150). Před použitím se barva promíchá, smísí s tužidlem v předepsaném poměru, důkladně promíchá a doředí podle potřeby. Konečných vlastností dosáhne nátěr po úplném vyzrání, což představuje cca 7 dní.  ♦ Vynikající přilnavost na ocelové a pozinkované povrchy, včetně čerstvého pozinku  ♦ Velmi rychlé zasychání Nátěrová hmota 2 v 1 pro ekonomicky nenáročnou práci.  ♦ Nestéká ze svislých ploch.  ♦ Možnost tónování v systému HosteMix.  Barva je určena pro exteriér i interiér se středním a vyšším korozním namáháním, např. chemické závody, průmyslové zóny, nátěry strojů, potrubí, plechové a ocelové konstrukce. Odstíny dle vzorkovnice BAL i RAL a další podle individuálních požadavků zákazníka.  Současně s úspěšnou rekonstrukcí II. a III. nástupiště se na Hlavní nádraží v Brně vrátila i tradiční znělka - Bromova melodie před hlášeními. Nyní se můžeme těšit na pokračování započatých oprav IV. a případně I. nástupiště.  Investor stavby:      Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Praha 1  Zadavatel stavby:    Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, oblastní ředitelství Brno  Akce :                       Brno, hlavní nádraží – celková oprava II., III. a IV. nástupiště