Realizace vzdělávacích kurzů a adaptability zaměstnanců ve společnosti TELURIA, s.r.o.

Realizace vzdělávacích kurzů a adaptability zaměstnanců ve společnosti TELURIA, s.r.o.

 

BARVY A LAKY TELURIA, s.r.o., nacházející se ve Skrchově nedaleko Letovic je moderní společnost, která vyrábí nátěrové hmoty podle nejnovějších technických i ekologických standardů. Společnost působí v Asociaci výrobců nátěrových hmot, od roku 2002 má zavedený certifikát ISO a část její produkce nese označení Ekologicky šetrný výrobek.

Sortiment vyráběný v TELURII zahrnuje vodouředitelné malířské a fasádní barvy, omítky, stěrky, laky, lazuroly a emaily pro nátěry dřeva, syntetické základní barvy a vrchní emaily pro nátěry kovů a dřeva, napouštěla a ochranné přípravky na dřevo, lepidla na pokládání podlahových krytin, lepení korku, polystyrenu, tapet a mnohé další materiály. Při vývoji výrobků spolupracují technici firmy s řadou celosvětově známých společností. Výrobky podléhají certifikaci ve státem akreditovaných zkušebnách a mnoho z nich nese osvědčení o šetrnosti k životnímu prostředí. Poslední roky charakterizuje vývoj nových produktů – malířské barvy Remal, nátěrové vodouředitelné systémy na dřevo pro průmyslové zpracování, tónovací systém pro fasádní a malířské barvy Teluria Color, nátěrový systém silnovrstvých lazur na dřevo Purlet EQ, syntetické nátěrové hmoty na dřevo a kov se sníženým obsahem organických rozpouštědel /VOC/.

Společnost BARVY A LAKY TELURIA, s.r.o. se stala příjemcem dotace v rámci výzvy „Školení je šance“ financované z ESF prostřednictvím Operačního programu lidské zdroje a zaměstnanost. Projekt s názvem „Realizace vzdělávacích kurzů a adaptability zaměstnanců ve společnosti TELURIA, s.r.o.„ byl zahájen k 1.5.2010 a je zaměřen na obecné vzdělávání účastníků v oblasti softskills, IT dovednostech a v anglickém jazyce. Na základě výběrového řízení byl vybrán dodavatel vzdělávacích služeb, školící aktivity jsou plánovány s ohledem na zachování plynulého chodu společnosti a na potřeby cílových účastníků školení.

Cílem projektu je zvýšit adaptabilitu zaměstnanců a konkurenceschopnost BARVY A LAKY TELURIA, s.r.o. prostřednictvím zvyšování odborných, teoretických i praktických znalostí zaměstnanců, zlepšení jejich dovedností a  kompetenci a zpřístupnění dalšího vzdělávání.