Realizace vzdělávacích kurzů a adaptability zaměstnanců ve společnosti BARVY A LAKY TELURIA, s.r.o. se blíží ke svému závěru

Realizace vzdělávacích kurzů a adaptability zaměstnanců ve společnosti BARVY A LAKY TELURIA, s.r.o. se blíží ke svému závěru

Celý projekt byl zahájen v květnu r. 2010 a datum ukončení je naplánováno na 30. dubna 2012. V současné době se blížíme k závěru a je možné již bilancovat, co vzdělávání přineslo zaměstnancům a vedení společnosti.
Na začátku jsme si museli nejdříve ujasnit, co chceme školit, koho chceme školit a jak to skloubit s plněním výrobních, obchodních a ostatních povinností, které firma musí garantovat a zajišťovat v rámci svoji legislativy. Zaměstnanci byli rozdělení na cílové skupiny: Top managment, mistři a vedoucí, obchodníci, administrativa a provozní zaměstnanci. Bez ohledu na pozice byla ještě navržena skupina na IT kurzy a ke zvýšení jazykových znalostí zařazen kurz anglického jazyka. 
Předpokladem dalšího úspěchu bylo ve výběrovém řízení zajištění vhodného dodavatele vzdělávacích služeb s kvalitními lektory a společně s ním připravit plán vzdělávání pro jednotlivé skupiny. Z pěti uchazečů byl vybrán výběrovou komisí dodavatel na jednotlivá školení Tempo Training Cosulting s.r.o., se kterým byla následně uzavřena Smlouva o dodávce služeb.
Pro školení jsme ve firmě vytvořili speciální místnost, která byla zařízena a vybavena potřebnou audiovizuální technikou, zakoupenou a financovanou v rámci poskytnuté dotace.
 Za sledované období bylo k dnešku proškoleno 84 mužů a 82 žen. A jaký byl přínos pro zaměstnance a pro firmu? Výrazně se zlepšila a zkvalitnila práce s počítačem  v programech  Word a Excel, obchodníci získali znalosti jak zlepšit komunikaci se zákazníkem a jak o něho co nejlépe  pečovat, všichni prošli školením  o stresu a jeho zvládání ,managment získal další nové  poznatky k řízení a zeštíhlování firmy, výrazně se zvýšila  jazyková kvalita THP v anglickém jazyce  atd.  Celý proces vzdělávání bude ukončen dvoudenním controllingovým auditem za účasti TOP managmentu  a auditora. Ve firmě byla zvýšena úroveň vzdělání u všech zaměstnanců.
Do budoucna se plánuje pokračovat ve firmě dalším vzděláváním zaměstnanců se zaměřením na zvýšení odborného a profesního vzdělání a s rozšířením jazykové výuky.