Prezentace pro zaměstnance a obchodní partnery

Prezentace pro zaměstnance a obchodní partnery

Zde byly prezentovány změny v sortimentu, nové složení výrobků či vlastnosti novinek pro letošní rok. Zároveň jsme představili novou výrobní halu, která je určena pro výrobu vodou ředitelných barev přímo v areálu firmy BARVY A LAKY TELURIA Skrchov a jejíž výstavba bude dokončena v tomto roce. Prezentace se dotkla také atestů a certifikátů k výrobkům. Technický servis BARVY A LAKY TELURIA, s.r.o. přispěl svou částí praktických ukázek. Generální ředitel, pan Dariusz Jakubowicz pronesl krátký projev, ve kterém vyjádřil svůj dík partnerům i zaměstnancům za dosavadní spolupráci a popřál všem hodně úspěchů v novém roce.