Prezentace naší společnosti v Senici

Prezentace naší společnosti v Senici

Nově otevřenou prodejnu si přišli prohlédnout mimo jiných i učni a mistři zdejšího učiliště a proto o řadu praktických dotazů nebyla nouze.
Zájem ze strany odborných škol a učilišť je veliký.  Rychlý rozvoj výstavby vede k výrobě nových stavebních hmot a technologií a tento pokrok zaznamenávají všechny stavební obory od zedníků po malíře. Proto se náš technický servis bude věnovat i v letošním roce budoucím „mistrům svého oboru“ formou řady prezentací a přednášek.