Praktická prezentace v BAUMAXU v Pardubicích

Praktická prezentace v BAUMAXU v Pardubicích

Celá akce je zaměřena nejen na proškolení personálu marketu, ale je určena zároveň pro širokou veřejnost. Prezentace je prováděna mluvenou formou, včetně velmi oblíbené praktické ukázky nátahů různých nátěrů na námi připravené podklady, např. sádrokartonové desky, plechy, dřevěné desky apod., tak, abychom mohli přímo prezentovat možnosti a kvalitu jednotlivých nátěrů. Pro zájemce je připravena ukázka syntetických i vodouředitelných barev, tónovacích barev, řada Remal Color, Remal Sněhobílý, Standart, Profi, syntetické lazury Lazurol, emaily Industrol, Radbal, Bakrylex, a další. Z produkce firmy DENAS COLOR, a.s. například Denas Univerzál mat a lesk, Denas Antikolor,Denas 2v1, Denas Radiátor, Denas Beton, Denas Struktura, Denas Eternit, tmel Ostafix a celá řada dalších výrobků.

Srdečně zveme zájemce jak z řad profesionálů tak i laickou veřejnost.