PRAGOINTERIÉR 2013

PRAGOINTERIÉR 2013

Cech malířů a lakýrníků ČR na svém stánku připravil poradenské centrum - okénko pro návštěvníky výstavy. Zároveň se členové Cechu malířů ČR vystřídali u přednáškového pultu se svými tematickými přednáškami a odpovídali na praktické dotazy kutilů. Pan Koubek, člen našeho technického servisu, tak poradil praktický trik nejednomu kutilovi.

Letošní ročník PRAGOINTERIÉRU provázela soutěž MLADÝ MALÍŘ. Žáci odborných škol z celé české republiky zde měli možnost prezentovat své umění a praktické dovednosti, které za dobu studia získali od svých mistrů.
Téma soutěže bylo rozděleno na technickou a volnou tvorbu. Na sedmi stojanech mladí malíři, žáci 2. a 3. ročníku předvedli svoje praktické dovednosti i úroveň kreativního přístupu k malířině. Povinnou částí soutěže byl motiv interiérových dveří včetně fládrovaných zárubní a dlažby. Volná část malířské soutěže byla „dekorativní malířská technika“. Výsledek práce byl velice rozdílný, na stojanech se objevil invenční náznak grafitti i klasická práce se šablonou.
Kritéria hodnocení soutěžních děl byla velice přísná. Hodnotila se přesnost, čistota provedení práce, dokonalost perspektivy a kryvost barevných pigmentů. Komise prohlížela jemnost a techniku fládru a věrnost položené dlažby z předlohy s povinnou tvorbou. Nelehkého úkolu se všech sedm družstev zhostilo se ctí.
Naše společnost věnovala všem družstvům REMAL COLOR, výhercům navíc meteostanice, montérky a trička.

BARVY A LAKY TELURIA, s.r.o. podporují  mladé malíře a lakýrníky nejenom  formou přednášek, exkursí – na výstavě PRAGOINTERÉR se staly stříbrným partnerem  projektu Cechu malířů a lakýrníků ČR – MLADÝ MALÍŘ.