Podílíme se na ochraně životního prostředí

Podílíme se na ochraně životního prostředí
Přírodní zdroje potřebné pro výrobu obalů nejsou nevyčerpatelné, proto vystupuje stále více do popředí nutnost recyklovat stávající obaly a smysluplně znovu využít takto získaný materiál. Životní prostředí musíme chránit všichni. Uvědomují si to lidé i firmy. I proto vznikla autorizovaná obalová společnost EKO‑KOM, a.s. provozující celorepublikový systém, který zajišťuje zpětný odběr a využití odpadů z obalů. Systém EKO‑KOM je založený na spolupráci průmyslových podniků, měst a obcí. Tento neziskový systém zajišťuje, aby odpady z použitých obalů byly vytříděny hned po použití, svezeny do třídíren, dotříděny a konečně využity jako druhotná surovina. BARVY A LAKY TELURIA, s. r. o. se na tomto systému podílí již několik let. Jsme rádi, že i díky nám a spoustě dalších firem dosáhla celková míra recyklace odpadu z obalů v roce 2018 71 %. Nejvíce se daří třídit papír – 85 %, dále sklo – 77 %, plasty 67 %, rezervy jsou např. u nápojových kartonů, kterých se vytřídí jen 24 %. Pokud zůstaneme u čísel, pak v loňském roce se do třídění odpadů zapojilo 73 % obyvatel, což nás řadí v Evropě na přední místo. Tříděním odpadů z obalů nešetříme pouze přírodní zdroje, ale omezujeme i emise skleníkových plynů – v r. 2018 se díky recyklaci snížily o 879 010 tun CO2  a uspořilo se tak neuvěřitelných 20 604 413 GJ energie. Podíl naší společnosti je vyčíslen hodnotami 837 tun CO2 a 19 626 GJ energie. To pro názornost odpovídá emisím CO2 vyprodukovaným 394 osobními automobily za 1 rok. Díky našemu příspěvku byl zajištěn zpětný odběr a recyklace 573 tun obalových odpadů.