OZNÁMENÍ

OZNÁMENÍ
Vysokosušinové NH mají poněkud odlišné chování v porovnání s klasickými syntetickými NH. V první řadě je třeba striktně dodržovat doporučenou tloušťku nátěrového filmu. Rozdíl při aplikaci vysokosušinových a nízkosušinových NH je ten, že u vysokosušinových NH (díky vyšší objemové sušině) docilujeme při nanesení stejné tloušťky mokrého nátěrového filmu vyšší tloušťky suchého nátěrového filmu. Z tohoto důvodu je třeba u vysokosušinových NH dbát na důkladné roztírání aplikované NH při aplikaci štětcem a válečkem a důsledně měřit mokré vrstvy při aplikaci střikem, aby nedošlo k nanesení vyšší než. doporučené tloušťky suchého nátěrového filmu.
Nové, výše zmíněné typy vysokosušinových NH mají v porovnání s klasickými typy NH obdobné jak fyzikální vlastnosti, tak i obdobné odolnosti nátěrového filmu. Při aplikaci vysokých tloušťek nátěrového filmu však může docházet k vrásnění filmu a zejména pak k značnému prodloužení doby zasychání a doby protvrdání nátěrového filmu.