OPPA - EU - OPERAČNÍ PROGRAM PRAHA ADAPTABILITA

OPPA  - EU - OPERAČNÍ  PROGRAM  PRAHA  ADAPTABILITA

Hlavním cílem školení je - poskytnout jednotlivým skupinám zaměstnanců BARVY A LAKY HOSTIVAŘ,a.s. další profesní vzdělání v odborných znalostech a dovednostech dle jejich pracovního zařazení.

 Ohlasy účastníků školení byly vesměs velmi pozitivní, lidé projevovali zájem o rozšíření svých vědomostí a dovedností.

 Po „učebních“ prázdninách se řada z nich vrátí za počítače v dalších navazujících kurzech, které začnou od podzimu 2013 a budou pokračovat v průběhu roku 2014. V této sérii školení mohou úspěšní získat certifikát v kategorii „pokročilí“.

Dosavadní zájem účastníků i samotní průběh školení svědčí o úspěšnosti tohoto projektu a obecného přínosu pro všechny zúčastněné.

Manažer projektu: Antonie Deusová