Odborná přednáška pro žáky Střední školy technické v Přerově

Odborná přednáška pro žáky Střední školy technické v Přerově

Pan Miroslav Koubek a jeho kolega Václav Kubíček z naší společnosti seznámili žáky s novými výrobky a technologickými postupy jejich použití.
Novinkou bylo, že ukázky praktického použití dekorativních technik předváděli skoro stejně staří pracovníci, jako jsou žáci školy a kteří úspěšně ukončili učební obor malíř v loňském roce. I tento příklad by mohl být pro žáky motivující. I když přednáška trvala více než tři hodiny, dokázali žáky aktivně vtáhnout do diskuze vhodnými otázkami a hlavně drobnými odměnami za správnou odpověď. Přednáška byla přínosem také pro vyučující odborných předmětů.