Nová legislativa týkající se obsahu rozpouštědel v nátěrových hmotách

Nová legislativa týkající se obsahu rozpouštědel v nátěrových hmotách

V praxi to znamená, že v některých případech mohou být zákazníci zaskočeni tím, že barva vypadá poněkud jinak, než jak ji dosud znali.
Společnost BARVY A LAKY TELURIA, s.r.o. Skrchov, patřící mezi přední evropské výrobce, věnovala velké úsilí tomu, aby její stávající sortiment mohl být nadále vyráběn v celé své dosavadní šířce a přitom splňoval nejpřísnější evropské normy. Zároveň se také podařilo obohatit trh o řadu nových produktů, jejichž vlastnosti jsou podrobněji popsány na našich internetových stránkách /www.teluria.cz/, případně se s nimi můžete seznámit prostřednictvím našich prodejců. Jedná se o tyto novinky:
S1040 Renovační lazura
S1091 Lak syntetický tixotropní
S1119 Lodní lak
S2120 Radbal Profi
S2160 Kovářská čerň