Největší výstavní a prodejní akce v Plzni

Největší výstavní a prodejní akce v Plzni

Naše společnost zde předváděla jako vždy praktické ukázky využití svých výrobků a rovněž do svého výstavního programu zařadila soutěž pro diváky o drobné ceny.

Novinkou pro čtvrtý ročník veletrhu byla rukodělná předváděcí a poradenská zóna Cechu malířů a lakýrníků ČR, v rámci které proběhla i soutěž učňů malířského řemesla.

Děkujeme za účast.