Navýšení cen pro rok 2012

Navýšení cen pro rok 2012

Také v oblasti olejů ( sojový olej potřebný pro výrobu alkydů ) došlo k silné volatilitě, kdy cena ještě na začátku roku 2010 byla v úrovni 690 EUR/ 1t , v průběhu roku 2011  dosahovala  prodejní cena přes 1.100 EUR/ 1t.

U rozpouštědel  ( toluen,lakový benzín, xylen), což jsou zásadní rozpouštědla pro lakařský průmysl, došlo v průběhu letošního roku k nárůstu cen o 15 až 25 %.

Podobný trend měly i ostatní rozpouštědla. Je samozřejmé, že tím se ovlivní i ceny dalších surovin, kam tyto rozpouštědla vstupují.

Rozpouštědla a mnohé další suroviny jsou úzce spjaty s ropou. Tady sledujeme vývoj ceny ropy Brent, kdy k 1.12.2010 stál barel 87 USD, k 1.5.2011 už 125 USD a nyní se pohybuje v úrovni cca 106-107 USD.

V neposlední řadě musíme přihlédnout k síle naší koruny, kdy v posledních týdnech dochází k jejímu oslabování. Zcela běžná byla cena 1 EUR pod 24,50 Kč, nyní je to již 26 Kč, což je o cca 6 % více, a vše tedy nyní nakupujeme o 6% dráže oproti předcházejícímu období.

Na základě všech těchto nepříznivých skutečností jsme nuceni od roku 2012 reagovat  cenovým navýšením u jednotlivých výrobků až o 8 %. I když cenový nárůst jednotlivých komodit je mnohonásobně vyšší, naše společnost rozloží tyto zvýšené náklady na své zákazníky jen částečně.

Pevně věříme, že cenové navýšení budeme schopni kompenzovat minimálně stejnou kvalitou, jelikož jsme pro Vás připravili pro příští rok spoustu novinek a naším zákaznickým servisem. V případně příznivého cenového vývoje klíčových komodit jsme připraveni ceny našich výrobků opět zvýhodnit.