Napsali o nás

Napsali o nás
Časopis Materiály pro stavbu 3/2018 uveřejnil článek Nanokompozitní systém se solární fotokatalytickou samočisticí a desinfekční funkcí pro povrchové ošetření plášťů budov. Jeho autorem je RNDr. Jaromír Jirkovský, CSc., vědecký pracovník Ústavu fyzikální chemie a elektrochemie J. Heyrovského ČSAV v Praze. V článku je podrobně popisován účinek a použití produktu BALCLEAN, jehož jsme výrobcem. Při jeho praktickém aplikačním využití úzce spolupracujeme se společností Pragotherm, servis fasád, tato společnost zajišťuje i komerční stránku. Praxe ukazuje, že BALCLEAN, určený k povrchové úpravě fasádních a minerálních podkladů, tj. zejména zateplených stěn panelových domů, fasád restaurovaných historických objektů apod., má velkou perspektivu dalšího použití i v budoucnu. Plné  znění článku najdete zde.