KRAJSKÉ KOLO 7. ročníku přehlídky prací z oblasti environmentálního vzdělávání ENERSOL 2011

KRAJSKÉ KOLO  7. ročníku přehlídky prací z oblasti environmentálního vzdělávání ENERSOL 2011

Hlavním cílem projektu je posílení vědomostí a dovedností v oblasti úspor energie a alternativních zdrojů energie ve vzdělávací sféře, v obchodu a průmyslu. Cílovými skupinami jsou nejen studenti a pedagogičtí pracovníci, ale i zaměstnanci firem a veřejnost.

Společnost BARVY A LAKY TELURIA, s.r.o. se stala jedním ze sponzorů této akce a zároveň se této akce  přímo zúčastnil hlavní energetik naší společnosti pan Tomáš Podsedník, který získal pozvání účastnit se jako zástupce odborné veřejnosti.

Problematika úspor energií je naší společnosti velmi blízká. Obnovitelné zdroje energií budou v následujících letech stále více zasahovat do našeho běžného života. S postupným snižováním globálních zásob ropy, uhlí a zemního plynu a s tím spojený neustálý růst cen, bude nutno řešit tuto situaci náhradními zdroji energií ve všech oblastech lidské činnosti.

Společnost BARVY A LAKY TELURIA s.r.o. investuje nemalé prostředky a buduje technologie, které významně zvyšují hospodárnost aktivit naši společnosti a tím snižuje dopad enviromentálního působení na naše životní prostředí. Za všechny druhy úsporných opatření můžeme například jmenovat: rekuperační jednotky výměny vzduchu, kondenzační plynové kotle pro vytápění, tepelná čerpadla pro zpětné využití odpadního tepla, nízkoteplotní vytápění budov a další.

Proto patří poděkování všem, kteří se podílí na rozviji  enviromentálního vzdělávání jak mezi studenty, tak i širokou veřejností.