JIž PRAČLOVĚK NATÍRAL V.

JIž PRAČLOVĚK NATÍRAL V.
K poslední organizační změně národního podniku Barvy a laky dochází v r.1970 a to i v souvislosti s výstavbou nového závodu v Hostivaři, ke sloučení závodu 1 Praha a závodu 5 Kontrast v jeden závod , závod 1 Praha se sídlem v Hostivaři a odloučenými výrobními jednotkami 1.1. Temperol, 1.2. Tebas a 1.3. Kontrast.Po vybudování nového moderního závodu v Hostivaři se výrobní jednotky Temperol a Kontrast přemístily do tohoto nového objektu. Po roce 1989 došlo k postupnému rozpadu národního podniku, k postupné privatizaci jednotlivých závodů a vzniku samostatných podniků:
Barvy a laky Hostivař a.s.
Colorlak a.s.
Balakom a.s.
Balak a.s.
Tebas s.r.o.
Teluria s.r.o a některých dalších i nově založených firem

Za současného stavu na trhu nátěrových hmot, při úplném otevření trhů zahraničním výrobcům, stoupajícím nárokům na kvalitu , životnost nátěrů a ekologii v oblasti nátěrových hmot a povrchových úprav, je patrný silný konkurenční tlak na výrobce nátěrových hmot. Úspěšné vyrovnání se s tímto stavem předpokládá neustále sledovat vývoj v oblasti nátěrových hmot, neustále zlepšovat jejich kvalitu a ostatní užitné vlastnosti a uvádět na trh nové, dokonalejší nátěrové hmoty, výrobky přinášející nejen úspory pracnosti při aplikaci (jako např. jednovrstvá barva S2160 HOSTAGRUND nebo S2810 FORMEX EXTRA) , ale i dlouhodobou životnost v nátěrových systémech a ne na posledním místě ohleduplnější k životnímu prostředí. Uvolnění trhu v obecné rovině přineslo i pro naše výrobce prakticky neomezený přístup k novým lakařským surovinám a technologiím s možností jejich využívání pro stále kvalitnější a ekologicky příznivější nátěrové hmoty. Těžiště dalšího vývoje nátěrových hmot lze předpokládat v dalším zvyšování jejich kvality, užitných hodnot a zvyšování životnosti konkrétních nátěrových systémů spolu se zaměřením na oblast ochrany životního prostředí, zejména snižování emisí. Přínosem pro radikální snížení emisí rozpouštědel do ovzduší je realizace výroby vysokosušinových nátěrových hmot s minimálním obsahem rozpouštědel a rozvoj výroby vodou ředitelných nátěrových hmot, nejen disperzních, ale i „syntetických“ ( emulzních apod.), které se vlastnostmi minimálně vyrovnají klasickým rozpouštědlovým nátěrovým hmotám. Vliv na zlepšování životního prostředí, mimo snižování emisí již zmíněnými vysokosušinovými a vodou ředitelnými nátěrovými hmotami, má i jejich vysoká kvalita a aplikace propracovaných a zkouškami ověřených nátěrových systémů s dlouhodobou životností povrchové ochrany. Na místě je i osvěta široké spotřebitelské veřejnosti. Je potřebné si uvědomit, že počáteční zvýšené náklady na kvalitnější nátěrové hmoty a vypracování důkladného a ověřeného nátěrového systému se v časově krátkém horizontu několika násobně vrátí prodloužením intervalů a snížením nákladů na údržbu a potřebnou obnovu nátěrů včetně prodloužení celkové životnosti nátěrem chráněných předmětů. I zde platí známe rčení : „ nejsem tak bohatý abych si kupoval levné věci“.
Snížením četnosti potřeb obnovy nátěrů se snižují nejen vysoké nároky a náklady na pracnost, ale snižuje se i spotřeba surovin, nátěrových hmot, rozpouštědel a celkově spotřeba energií spojených s jejich výrobou a následnou aplikací a tím dochází i k nezanedbatelnému snížení emisí škodlivin do ovzduší spojených s touto výrobou.

Prodej barev a laků dnes zajišují především specializované prodejny, které sami rozhodují, jaký výrobek se bude v prodejně prodávat. Jde o velké konkurenční prostředí, protože po rozdělení státního podniku a vzniku samostatných výrobních závodů se každá společnost zaměřila mnohdy na stejný výrobní sortiment. Záleží tedy vždy na prodejně, jaký výrobek a od jakého výrobce bude prodávat. Tyto prodejny nakupují u velkoobchodů, které se snaží nabídnout ty nejlepší podmínky. Největšími velkoobchody s celorepublikovou působností jsou dnes již dobře známé BARVY A LAKY HOSTIVAŘ, TRIGA COLOR a PANTER COLOR.
V poslední době se velmi rozšířil i prodej barev přes tzv. zahraniční řetězce. Platí tady působení na zákazníka, že vše nakoupí pod jednou střechou. Nejznámějšími jsou OBI, BAUMAX, GLOBUS, HORNBACH, BAUHAUS.

Český průmysl nátěrových hmot i v této oblasti obstál, věnuje vývoji a realizaci maximální péči a u řady výrobků se drží na špičkové úrovni. Přejme mu proto i do dalšího období hodně úspěchů a přízeň spokojených spotřebitelů, kteří stále častěji docházejí k poznání „že není všechno zlato co se třpytí “ a získávají stále větší, obnovenou důvěru v kvalitní Český výrobek - dobrou Českou barvu.Napsal: Richard DENER, Michal FAJFR