JIž PRAČLOVĚK NATÍRAL IV.

JIž PRAČLOVĚK NATÍRAL IV.
Samostatnou kapitolou značení odstínů jsou četné odstíny a další vzorkovnice speciálních výrobků, především tiskových a fasádních či interiérových barev, které používají „své“ speciální vzorkovnice. Typickou nestandardní řadou odstínů k zmíněným vzorkovnicím používaným v běžné a průmyslové sféře jsou odstíny autoemailů jednotlivých výrobců.Jednotlivé automobilky mají svoje speciální odstíny obvykle se svým specifickým značením a názvem.
V oblasti odstínů je potřebné si uvědomit, že možnosti různých odstínů, kombinací , tónů, sytosti jsou téměř neomezené a nelze proto předpokládat , hledat shodu odstínů mezi různými vzorkovnicemi a názvy. Případná podobnost některých odstínů je pouze náhodná a ojedinělá. Ani každá bílá ( nebo černá ) podle různých vzorkovnic není stejná a platí pořekadlo – „není bílá jako bílá. Pro rozhodování při výběru odstínů nebo při jejich porovnání je potřebné se řídit konkrétní vzorkovnicí a vzájemným porovnáním. Někdy používané „přečíslování“ odstínů, tak zvané „převodní tabulky“ např. odstínu RAL a ČSN nijak neřeší shodu nebo podobnost odstínů. Jedná se pouze o určitá přiřazená čísla barevného tónu v systémů značení dle ČSN k z označení odstínu podle RAL. Tyto převody si stanoví každý výrobce sám pro své výrobky a může se proto stát, že pro odstín RAL „XY“ může u jednotlivých výrobců existovat různé číselné označení v systému ČSN.

Počátky historie výroby barev a laků na našem území je obtížné vysledovat. Koncem 19. a na začátku 20. století působí na uzemí tehdejšího Rakousko-Uherska téměř 200 podniků zabývajících se nějaké formě výrobou barev a laků.V předcházejícím období chybí evidence, živnost výroby barev, laků a fermeže nebyla taxativně vymezena a mohl jí proto provozovat prakticky každý podnikatel , který měl schválení pro provozní zařízení.
Prokazatelně jednou z prvních českých firem na našem území byla firma F.J.Materna, založená r. 1882, původně jako obchod s barvami a materiálním zbožím, následně od r. 1914 již jako firma „ Továrna na laky, fermeže a barvy“ s používaným přídomkem „ První česká továrna na laky, fermeže a barvy“. Tato firma nikdy nezanikla a pod různým organizačním začleněním a názvy z dob znárodňování průmyslu a po přestavbách a zásadní modernizaci v nedávné době vyrábí nátěrové hmoty stále. Současným přímým pokračovatelem této tradice je stále se rozvíjející moderní firma BARVY A LAKY HOSTIVAŘ a.s..
Z významnějších firem tehdejší doby, které mají pokračovatele i v současnosti je vhodné zmínit firmu Thurn a Besche z jejíž podstaty v roce 1938 vznikla firma BARVY TEBAS, další firmy v Praze 9 Vysočanech, fa. Kozolupské továrny barev, Wiessberger a spol.( 1934 – tiskové barvy), fa. Továrna na laky a barvy, Dr.K.Stadler a spol ( 1935) jsou předchůdci závodů Kontrast a Temperol. Z mimo pražských firem jsou to především firmy „Lakovar“ v Hradci Králové (1918), Kralupská společnost pro lučební výrobky ( 1920) , dnešní BALAK a.s. Kralupy n/Vlt., Chemická továrna v Komárově u Opavy (1908), dnešní BALAKOM a.s., Teluria v Letovicích ( 1908) , dnešní TELURIA s.r.o., Kirschnerova továrna v Uherském Hradišti ( 1925) , dnešní COLORLAK a,s, a některé další.
Po druhé světové válce, na základě dekretu prezidenta republiky ( 19.5.1945) byla ustanovena národní správa na některé podniky. Pod touto národní zprávou pracovaly z větších firem např. Tebas, Temperol, Pražská továrna na barvy a laky, Kralupská společnost pro lučební výrobky, Komo Komárov a některé další firmy. V roce 1947 ustavilo ministerstvo průmyslu „Společnou národní správu lakařských podniků“ a sloučilo jednotlivé pod národní správou pracující podniky za účelem „účelného využití podniků,jednotného vedení, jakož i úprav výroby a odbytu“. Toto sloučení se týkalo výše uvedených firem i některých dalších. Rok 1947 je také rokem založení národního podniku Spojené továrny na barvy a laky – STNBL. Po únoru 1948 byla uvalena národní správa i na ostatní podniky řízené do této doby soukromými vlastníky a tak se stal STNBL monopolním výrobcem nátěrových hmot v Čechách a na Moravě. Na Slovensku to byly Slovenské lučobné závody. V průběhu své existence měl n.p. STNPL v působnosti 45 závodů a výroben.
V rámci decentralizace v r. 1952 byla ukončena činnost STNBL a vznikly tři nástupnické podniky, Pragolak n.p. Praha ( závod Temperol, Tebas, Materna), Barvy n.p. Kralupy n/Vlt. A Moravolak n.p. Uherské Hradiště( cechy Komárov u Opavy a Skrchov). Na Slovensku byl v r.1952 zrušen podnik Slovenské lučebné závody a založen Chemolak n.p. v Horných Orešanech. Po šesti letech „decentralizace“, rozhodnutím ministra průmyslu , došlo v březnu 1958 ke sloučení np. Pragolak, barvy, Moravolak a Chemolak v nový národní podnik Barvy a Laky ( Farby a laky). V roce 1968 přestal být nově postavený závod ve Smolenici součástí n.p. Barvy a laky a vytvořil samostatný podnik Chemolak n.p. V této době se národní podnik Barvy a laky skládal z těchto závodů:
1 - Praha – ( Temperol, Tebas, Hostivař)
2 - Kralupy n/Vlt.
3 - Komárov u Opavy
4 - Uherské Hradiště
5 - Kontrast (tiskové barvy)
6 - Skrchov ( práškové barvy)
7 - Košeca ( zinková běloba)