JIž PRAČLOVĚK NATÍRAL III.

JIž PRAČLOVĚK NATÍRAL III.
že toto člení je pouze základní, orientační, je patrné zejména ve skupině „S“ – syntetické nátěrové hmoty. Převážná část veřejnosti má pojem syntetická nátěrová hmota spojený s dnes již klasickými syntetickými nátěrovými hmotami schnoucími na vzduchu za normální teploty, jako jsou např. snad nejznámější základní antikorozní barva S2000 PRAGOPRIMER a vrchní email S2013 INDUSTROL. Ve skutečnosti tato skupina pod označením „S“ zahrnuje celou řadu dalších typů výrobků , vypalovací , epoxidové dvousložkové , epoxyesterové, polymerátové, polystyrenové a další „podskupiny“ charakteristické pojivovou bází a výslednými vlastnostmi nátěrového filmu.

Za písmenem následuje čtyřmístné číselné označení a případně slovní název, obchodní označení nátěrové hmoty ( jako např. S2160 HOSTAGRUND), které zejména v poslední době nabývá na významu. Někteří výrobci dokonce upouštějí od číselného označení nebo jej posouvají do pozadí jako doplňují údaj a upřednostňují slovní označení, název výrobku.
První číslice tohoto čtyřmístného čísla udává druh nátěrové hmoty:

1000 – bezbarvé, případně transparentně zbarvené laky, fermeže,
2000 – nátěrové hmoty pigmentované ( barvy a emaily)
3000 – pasty
5000 – tmely
6000 – ředidla
7000 – tužidla, iniciátory, sušidla
8000 – pomocné přípravky a jiné

Za první skupinou čtyř čísel oddělených lomítkem následuje další řada čtyř čísel, která označuje odstíny. Tato řada „čísel odstínů“ navazuje na v naší zemi vžité značení podle ČSN 67 30 67 , kdy první číslice udává barevný tón :

1000 – 1999 bílá , šedé, černá
2000 - 2999 hnědé
3000 - 3999 fialové
4000 – 4999 modré
5000 – 5999 zelené
6000 – 6999 žluté
7000 – 7999 oranžové
8000 – 8999 červené
9000 – 9999 hliníkové a ostatní

Základní, podkladové a případně i některé další nátěrové hmoty jsou vyráběny pouze v přibližných odstínech. V těchto případech je přibližný odstín označen čtyřmístným číslem začínajícím nulou a druhá číslice vyjadřuje barevný tón podle uvedeného rozdělení odstínů. Další dvě číslice označují podobnost s číslem barevného odstínu ve vzorkovnici.( např. základní antikorozní barva FORMEX S 2003/ 0110 je podobná přesnému šedému odstínu1100).
Odstíny transparentně zbarvených laků jsou opět označeny čtyřmístným číslem, kdy na začátku jsou dvě nuly, třetí číslice udává barevný tón a čtvrtá číslice intenzitu zbarvení jako např. LAZUROL S 1023 / 0021 (ořech) udává hnědý odstín odlišné intenzity (světlejší) než 0022 (palisandr) tm. hnědý.

V souvislosti s otevřením naší země světovým trhům se v oboru nátěrových hmot objevilo velké množství zahraničních výrobků, kdy jejich označení pochopitelně nijak nekoresponduje s výše uvedeným systémem značení výrobků. Každý výrobce má svůj zaběhnutý způsob značení výrobků včetně názvosloví a situace na trhu nátěrových hmot se zejména pro běžného spotřebitele stává složitější. Stejná a ještě markantnější je situace v oblasti značení odstínů čísly i slovním označením. Mimo již zmíněnou a v naší zemi běžnou číselnou odstínovou řadou v systému ČSN 67 30 67, existují i další vzorkovnice odstínů používané a rozšířené v ostatních zemích a mezi různými výrobci. Asi u nás nejznámější „zahraniční“ vzorkovnice odstínů je vzorkovnice RAL. Tato vzorkovnice taky používá k označení odstínů mimo název i čtyřmístnou číselnou řadu, kdy prvá číslice udává barevný tón, ale v jiném určení ( pořadí ) :

1000 – 1099 béžové, žluté
2000 – 2099 oranžové
3000 – 3099 červené
4000 – 4099 fialové
5000 – 5099 modré
6000 – 6099 zelené
7000 – 7099 šedé
8000 – 8099 hnědé
9000 – 9099 bílé, černé, hliníkové